Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. december 12., Szerda - Strasbourg

17. A munkavállalók és a polgárok bevonása a biztonságosabb bolygót szolgáló igazságos átmenetbe (vita időszerű kérdésekről)
CRE

A munkavállalók és a polgárok bevonása a biztonságosabb bolygót szolgáló igazságos átmenetbe (2017/2973(RSP))

Felszólal: Kathleen Van Brempt, aki bevezeti az S&D képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal: Juliane Bogner-Strauss (a Tanács soros elnöke) és Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal: Franck Proust, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eric Andrieu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zbigniew Kuźmiuk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Pierre Vieu, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy és Bogusław Liberadzki.

Felszólal: Marianne Thyssen és Juliane Bogner-Strauss.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2019. április 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat