Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0072(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0426/2018

Разисквания :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0524

Протокол
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург

18. Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги * - Корпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие * (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно общата система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Paul Tang (A8-0428/2018)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Paul Tang представи доклада си.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Dariusz Rosati представи доклада си.

Изказаха се Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се Gabriel Mato, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark и Tom Vandenkendelaere.

Изказаха се Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang и Dariusz Rosati.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.6 от протокола от 13.12.2018 г и точка 9.7 от протокола от 13.12.2018 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност