Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0072(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0426/2018

Debatten :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Stemmingen :

PV 13/12/2018 - 9.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0524

Notulen
Woensdag 12 december 2018 - Straatsburg

18. Gemeenschappelijk stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten * - Vennootschapsbelasting op een aanzienlijke digitale aanwezigheid * (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Paul Tang (A8-0428/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van regels voor de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Paul Tang licht zijn verslag toe.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Dariusz Rosati licht zijn verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Juliane Bogner-Strauss (fungerend voorzitter van de Raad) en Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gabriel Mato, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark en Tom Vandenkendelaere.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang en Dariusz Rosati.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.6 van de notulen van 13.12.2018 en punt 9.7 van de notulen van 13.12.2018.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid