Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0072(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0426/2018

Debaty :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Głosowanie :

PV 13/12/2018 - 9.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0524

Protokół
Środa, 12 grudnia 2018 r. - Strasburg

18. Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych * - Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca * (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Paul Tang (A8-0428/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Paul Tang przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Dariusz Rosati przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Juliane Bogner-Strauss (urzędująca przewodnicząca Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Gabriel Mato w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark i Tom Vandenkendelaere.

Głos zabrali: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang i Dariusz Rosati.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.6 protokołu z dnia 13.12.2018 i pkt 9.7 protokołu z dnia 13.12.2018.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności