Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0072(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0426/2018

Rozpravy :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Hlasovanie :

PV 13/12/2018 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0524

Zápisnica
Streda, 12. decembra 2018 - Štrasburg

18. Spoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb * - Zdaňovanie príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou * (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Paul Tang (A8-0428/2018)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Paul Tang uviedol svoju správu.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Dariusz Rosati uviedol svoju správu.

V rozprave vystúpili: Juliane Bogner-Strauss (úradujúca predsedníčka Rady) a Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gabriel Mato v mene skupiny PPE, Evelyn Regner v mene skupiny S&D, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark a Tom Vandenkendelaere.

V rozprave vystúpili: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang a Dariusz Rosati.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 13.12.2018 a bod 9.7 zápisnice zo dňa 13.12.2018.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia