Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0072(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0426/2018

Debatter :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Omröstningar :

PV 13/12/2018 - 9.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0524

Protokoll
Onsdagen den 12 december 2018 - Strasbourg

18. Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster * - Bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro * (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Paul Tang (A8-0428/2018)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Paul Tang redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Dariusz Rosati redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Juliane Bogner-Strauss (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Gabriel Mato för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark och Tom Vandenkendelaere.

Talare: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang och Dariusz Rosati.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.6 i protokollet av den 13.12.2018 och punkt 9.7 i protokollet av den 13.12.2018.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy