Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2975(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0582/2018

Разисквания :

PV 12/12/2018 - 22
PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0530

Протокол
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург

23. Конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (2018/2975(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Jan Zahradil, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jiří Maštálka, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Jiří Payne, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jiří Pospíšil, Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kateřina Konečná, Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička и Eva Joly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová и Pavel Svoboda.

Изказаха се Günther Oettinger и Juliane Bogner-Strauss.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Ingeborg Gräßle и Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018);

—   Bart Staes, Julia Reda и Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018);

—   Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018);

—   Неджми Али и Morten Løkkegaard, от името на групата ALDE, относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.13 от протокола от 13.12.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност