Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2975(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0582/2018

Debatten :

PV 12/12/2018 - 22
PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Stemmingen :

PV 13/12/2018 - 9.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0530

Notulen
Woensdag 12 december 2018 - Straatsburg

23. Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië (2018/2975(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (fungerend voorzitter van de Raad) en Günther Oettinger (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jiří Maštálka, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Payne, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jiří Pospíšil, Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kateřina Konečná, Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička en Eva Joly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová en Pavel Svoboda.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Juliane Bogner-Strauss.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Ingeborg Gräßle en Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, over belangenconflicten en de bescherming van de EU-begroting in de Tsjechische Republiek (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018);

—   Bart Staes, Julia Reda en Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, over belangenconflicten en de bescherming van de EU-begroting in de Tsjechische Republiek (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018);

—   Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, over het belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in de Tsjechische Republiek (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018);

—   Nedzhmi Ali en Morten Løkkegaard, namens de ALDE-Fractie, over het belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in de Tsjechische Republiek (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.13 van de notulen van 13.12.2018.

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid