Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2975(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0582/2018

Debaty :

PV 12/12/2018 - 22
PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Głosowanie :

PV 13/12/2018 - 9.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0530

Protokół
Środa, 12 grudnia 2018 r. - Strasburg

23. Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej (2018/2975(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (urzędująca przewodnicząca Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jiříę Maštálkę, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Payne w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jiříę Pospíšila, Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pavla Svobodę, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kateřinę Konečną, Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička i Eva Joly.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová i Pavel Svoboda.

Głos zabrali Günther Oettinger i Juliane Bogner-Strauss.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Ingeborg Gräßle i Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE, w sprawie konfliktu interesów oraz ochrony budżetu UE w Czechach (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018);

—   Bart Staes, Julia Reda i Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie konfliktu interesów oraz ochrony budżetu UE w Czechach (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018);

—   Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie konfliktu interesów oraz ochrony budżetu UE w Czechach (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018)

—   Nedzhmi Ali i Morten Løkkegaard w imieniu grupy ALDE, w sprawie konfliktu interesów i ochrony budżetu UE w Czechach (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.13 protokołu z dnia 13.12.2018.

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności