Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2975(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0582/2018

Debatter :

PV 12/12/2018 - 22
PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Omröstningar :

PV 13/12/2018 - 9.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0530

Protokoll
Onsdagen den 12 december 2018 - Strasbourg

23. Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien (2018/2975(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Jan Zahradil för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jiří Maštálka, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Jiří Payne för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jiří Pospíšil, Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kateřina Konečná, Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička och Eva Joly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová och Pavel Svoboda.

Talare: Günther Oettinger och Juliane Bogner-Strauss.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Ingeborg Gräßle och Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, om intressekonflikter och skydd av EU:s budget i Tjeckien (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018);

—   Bart Staes, Julia Reda och Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, om intressekonflikter och skydd av EU:s budget i Tjeckien (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018);

—   Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, om intressekonflikter och skydd av EU:s budget i Tjeckien (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018)

—   Nedzhmi Ali och Morten Løkkegaard för ALDE-gruppen, om intressekonflikter och skyddet av EU:s budget i Tjeckien (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.13 i protokollet av den 13.12.2018.

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy