Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2105(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0411/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0411/2018

Συζήτηση :

PV 12/12/2018 - 25
CRE 12/12/2018 - 25

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0531

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

25. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2017 [2018/2105(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Η Eleonora Evi παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Emily O'Reilly (Διαμεσολαβήτρια).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lukas Mandl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Michela Giuffrida, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Pál Csáky, Bogusław Liberadzki, Helga Stevens, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner και Matt Carthy.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jarosław Wałęsa και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν η Věra Jourová και η O'Reilly Emily.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου