Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2105(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0411/2018

Ingivna texter :

A8-0411/2018

Debatter :

PV 12/12/2018 - 25
CRE 12/12/2018 - 25

Omröstningar :

PV 13/12/2018 - 9.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0531

Protokoll
Onsdagen den 12 december 2018 - Strasbourg

25. Ombudsmannens verksamhet under 2017 (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2017 [2018/2105(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Eleonora Evi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Emily O'Reilly (Europeiska ombudsmannen).

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Lukas Mandl för PPE-gruppen, Michela Giuffrida för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Pál Csáky, Bogusław Liberadzki, Helga Stevens, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner och Matt Carthy.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jarosław Wałęsa och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Věra Jourová och Emily O'Reilly.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.14 i protokollet av den 13.12.2018.

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy