Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2104(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0404/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0404/2018

Συζήτηση :

PV 12/12/2018 - 26
CRE 12/12/2018 - 26

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.15
CRE 13/12/2018 - 9.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0532

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

26. Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017 [2018/2104(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Ο Pál Csáky (αναπληρώνει την εισηγήτρια) παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Michela Giuffrida, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Helga Stevens και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Pál Csáky.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου