Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0236(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0405/2018

Внесени текстове :

A8-0405/2018

Разисквания :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Обяснение на вота
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Приети текстове :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

Протокол
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург

28. Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini представи доклада.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се John Howarth (докладчик по становище на комисията BUDG), Werner Kuhn, от името на групата PPE, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Caroline Nagtegaal, от името на групата ALDE, Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Carlos Zorrinho и Flavio Zanonato.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се Paul Rübig, за да зададе въпрос „синя карта“ на Flavio Zanonato, който отговори, и Момчил Неков.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се Elżbieta Bieńkowska и Massimiliano Salini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.3 от протокола от 13.12.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност