Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0236(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0405/2018

Indgivne tekster :

A8-0405/2018

Forhandlinger :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Afstemninger :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Stemmeforklaringer
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

Protokol
Onsdag den 12. december 2018 - Strasbourg

28. Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini forelagde betænkningen.

Taler: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere: John Howarth (ordfører for udtalelse fra BUDG), Werner Kuhn for PPE-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Caroline Nagtegaal for ALDE-Gruppen, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Carlos Zorrinho og Flavio Zanonato.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere: Paul Rübig for at stille et blåt kort-spørgsmål til Flavio Zanonato, som besvarede det, og Momchil Nekov.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Elżbieta Bieńkowska og Massimiliano Salini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.3 i protokollen af 13.12.2018.

Seneste opdatering: 25. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik