Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0236(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0405/2018

Ingediende teksten :

A8-0405/2018

Debatten :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Stemmingen :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Stemverklaringen
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

Notulen
Woensdag 12 december 2018 - Straatsburg

28. Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door John Howarth (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Werner Kuhn, namens de PPE-Fractie, Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, Caroline Nagtegaal, namens de ALDE-Fractie, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Carlos Zorrinho en Flavio Zanonato.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen, Flavio Zanonato, die hierop ingaat, en Momchil Nekov.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Massimiliano Salini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.3 van de notulen van 13.12.2018.

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid