Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0236(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0405/2018

Teksty złożone :

A8-0405/2018

Debaty :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Głosowanie :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Wyjaśnienia do głosowania
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

Protokół
Środa, 12 grudnia 2018 r. - Strasburg

28. Program kosmiczny na lata 2021-2027 i Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013, (UE) nr 377/2014 oraz decyzję 541/2014/UE [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: John Howarth (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Werner Kuhn w imieniu grupy PPE, Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, Caroline Nagtegaal w imieniu grupy ALDE, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Carlos Zorrinho i Flavio Zanonato.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Paul Rübig, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Flavio Zanonato, który udzielił odpowiedzi, i Momchil Nekov.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Elżbieta Bieńkowska i Massimiliano Salini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.3 protokołu z dnia 13.12.2018.

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności