Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0236(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0405/2018

Predkladané texty :

A8-0405/2018

Rozpravy :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Hlasovanie :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

Zápisnica
Streda, 12. decembra 2018 - Štrasburg

28. Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini uviedol správu.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: John Howarth (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Werner Kuhn v mene skupiny PPE, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Caroline Nagtegaal v mene skupiny ALDE, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Carlos Zorrinho a Flavio Zanonato.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku, Flavio Zanonato, ktorý odpovedal na otázku, a Momchil Nekov.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Massimiliano Salini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.3 zápisnice zo dňa 13.12.2018.

Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia