Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0236(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0405/2018

Ingivna texter :

A8-0405/2018

Debatter :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Omröstningar :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Röstförklaringar
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Antagna texter :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

Protokoll
Onsdagen den 12 december 2018 - Strasbourg

28. Inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: John Howarth (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Werner Kuhn för PPE-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Caroline Nagtegaal för ALDE-gruppen, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Carlos Zorrinho och Flavio Zanonato.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Paul Rübig ställde en fråga ("blått kort") till Flavio Zanonato, som besvarade frågan, och Momchil Nekov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Massimiliano Salini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.3 i protokollet av den 13.12.2018.

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy