Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0227(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0408/2018

Внесени текстове :

A8-0408/2018

Разисквания :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Приети текстове :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

Протокол
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург

29. Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Angelika Mlinar представи доклада.

Изказа се Bogusław Sonik (докладчик по становището на комисията CULT).

Изказа се Мария Габриел (член на Комисията).

Изказаха се: Paul Rübig (докладчик по становището на комисията BUDG), Jeroen Lenaers (докладчик по становището на комисията LIBE), Pilar del Castillo Vera, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, и Момчил Неков.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Мария Габриел и Angelika Mlinar.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.4 от протокола от 13.12.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност