Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0227(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0408/2018

Ingivna texter :

A8-0408/2018

Debatter :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29

Omröstningar :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Antagna texter :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

Protokoll
Onsdagen den 12 december 2018 - Strasbourg

29. Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Angelika Mlinar redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Bogusław Sonik (föredragande av yttrande från utskottet CULT).

Talare: Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen).

Talare: Paul Rübig (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Jeroen Lenaers (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Pilar del Castillo Vera för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, och Momchil Nekov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Mariya Gabriel och Angelika Mlinar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 13.12.2018.

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy