Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 12. prosince 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Balíček opatření pro jednotný trh (předložené návrhy usnesení)
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 6.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 7.Rozprava s prezidentem Kyperské republiky Nicosem Anastasiadesem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 10.Prohlášení předsednictví
 11.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (schválení)
 12.Hlasování
  12.1.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018: snížení prostředků na platby a na závazky (vlastní zdroje) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.2.Mobilizace nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2019 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.4.Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 – všechny oddíly (hlasování)
  12.5.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 (hlasování)
  12.6.Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.7.Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) (hlasování)
  12.8.Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.9.Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (usnesení) (hlasování)
  12.10.Evropsko-středomořská letecká dohoda EU-Jordánsko (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.11.Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***I (hlasování)
  12.12.Program, kterým se provádí program Horizont Evropa ***I (hlasování)
  12.13.Balíček opatření pro jednotný trh (hlasování)
  12.14.Závěry a doporučení zvláštního výboru pro boj proti terorismu (hlasování)
  12.15.Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (hlasování)
  12.16.Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)
  12.17.Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 17.Zapojení pracovníků a občanů do spravedlivého přechodu k bezpečnější planetě (rozprava na aktuální téma)
 18.Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb * – Zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti * (rozprava)
 19.Hlasování
  19.1.Zřízení Evropského obranného fondu ***I (hlasování)
  19.2.Zřízení Nástroje pro propojení Evropy ***I (hlasování)
  19.3.Dohoda o přidružení EU-Ukrajina (hlasování)
 20.Vysvětlení hlasování
 21.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 22.Pokračování denního zasedání
 23.Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice (rozprava)
 24.Urychlené řešení obchodních sporů (rozprava)
 25.Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017 (rozprava)
 26.Výsledky jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017 (rozprava)
 27.Členství v politických skupinách
 28.Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program ***I (rozprava)
 29.Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027 ***I (rozprava)
 30.Předložení dokumentů
 31.Pořad jednání příštího denního zasedání
 32.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (193 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (508 kb) Jmenovitá hlasování (16515 kb) 
 
Zápis (83 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (107 kb) Jmenovitá hlasování (513 kb) 
 
Zápis (302 kb) Prezenční listina (70 kb) Výsledky hlasování (328 kb) Jmenovitá hlasování (3311 kb) 
Poslední aktualizace: 25. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí