Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 12. prosince 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Balíček opatření pro jednotný trh (předložené návrhy usnesení)
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 6.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 7.Rozprava s prezidentem Kyperské republiky Nicosem Anastasiadesem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 10.Prohlášení předsednictví
 11.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (schválení)
 12.Hlasování
  12.1.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018: snížení prostředků na platby a na závazky (vlastní zdroje) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.2.Mobilizace nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2019 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.4.Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 – všechny oddíly (hlasování)
  12.5.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 (hlasování)
  12.6.Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.7.Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) (hlasování)
  12.8.Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.9.Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (usnesení) (hlasování)
  12.10.Evropsko-středomořská letecká dohoda EU-Jordánsko (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.11.Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***I (hlasování)
  12.12.Program, kterým se provádí program Horizont Evropa ***I (hlasování)
  12.13.Balíček opatření pro jednotný trh (hlasování)
  12.14.Závěry a doporučení zvláštního výboru pro boj proti terorismu (hlasování)
  12.15.Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (hlasování)
  12.16.Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)
  12.17.Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 17.Zapojení pracovníků a občanů do spravedlivého přechodu k bezpečnější planetě (rozprava na aktuální téma)
 18.Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb * – Zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti * (rozprava)
 19.Hlasování
  19.1.Zřízení Evropského obranného fondu ***I (hlasování)
  19.2.Zřízení Nástroje pro propojení Evropy ***I (hlasování)
  19.3.Dohoda o přidružení EU-Ukrajina (hlasování)
 20.Vysvětlení hlasování
 21.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 22.Pokračování denního zasedání
 23.Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice (rozprava)
 24.Urychlené řešení obchodních sporů (rozprava)
 25.Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017 (rozprava)
 26.Výsledky jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017 (rozprava)
 27.Členství v politických skupinách
 28.Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program ***I (rozprava)
 29.Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027 ***I (rozprava)
 30.Předložení dokumentů
 31.Pořad jednání příštího denního zasedání
 32.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (193 kb)
25/04/2019 15:20
  Prezenční listina (63 kb)
08/04/2019 17:30
 
Zápis (83 kb)
25/04/2019 15:20
  Prezenční listina (11 kb)
08/04/2019 17:30
  Výsledky hlasování (107 kb)
04/03/2019 21:18
  Jmenovitá hlasování (513 kb)
14/01/2020 13:16
 
Zápis (302 kb)
25/04/2019 15:20
  Prezenční listina (70 kb)
08/04/2019 17:30
  Výsledky hlasování (328 kb)
04/03/2019 21:18
  Jmenovitá hlasování (3311 kb)
14/01/2020 13:16
Poslední aktualizace: 25. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí