Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 12. december 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Pakke for det indre marked (indgivne beslutningsforslag)
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 6.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 7.Drøftelse med Republikken Cyperns præsident, Nicos Anastasiades, om Europas fremtid (forhandling)
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 10.Erklæring fra formanden
 11.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (godkendelse)
 12.Afstemningstid
  12.1.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2018: Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger (egne indtægter) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  12.2.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  12.3.Mobilisering af EU's Solidaritetsfond med henblik på tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2018 til udbetaling af forskud (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  12.4.Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019 - alle sektioner (afstemning)
  12.5.Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019 (afstemning)
  12.6.Økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  12.7.Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan (afstemning)
  12.8.Partnerskabsaftale mellem EU og Japan *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  12.9.Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Japan (beslutning) (afstemning)
  12.10.Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Jordan (Kroatiens tiltrædelse af EU) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  12.11.Rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling ***I (afstemning)
  12.12.Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa ***I (afstemning)
  12.13.Pakke for det indre marked (afstemning)
  12.14.Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme (afstemning)
  12.15.Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (afstemning)
  12.16.Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (afstemning)
  12.17.Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 17.Inddragelse af arbejdstagere og borgere i en mere retfærdig overgang til en sikrere planet (debat om et aktuelt spørgsmål)
 18.Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester * - Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse * (forhandling)
 19.Afstemningstid
  19.1.Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond ***I (afstemning)
  19.2.Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten ***I (afstemning)
  19.3.EU’s associeringsaftale med Ukraine (afstemning)
 20.Stemmeforklaringer
 21.Stemmerettelser og -intentioner
 22.Genoptagelse af mødet
 23.Interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (forhandling)
 24.Hurtig bilæggelse af handelstvister (forhandling)
 25.Ombudsmandens årsberetning for 2017 (forhandling)
 26.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017 (forhandling)
 27.De politiske gruppers sammensætning
 28.Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ***I (forhandling)
 29.Oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 ***I (forhandling)
 30.Modtagne dokumenter
 31.Dagsorden for næste møde
 32.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (193 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (507 kb) Afstemning ved navneopråb (16515 kb) 
 
Protokol (81 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (117 kb) Afstemning ved navneopråb (482 kb) 
 
Protokol (306 kb) Deltagerliste (69 kb) Afstemningsresultater (307 kb) Afstemning ved navneopråb (3240 kb) 
Seneste opdatering: 25. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik