Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 6.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 7.Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 10.Δήλωση της Προεδρίας
 11.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (έγκριση)
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ίδιοι πόροι) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.2.Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.3.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.4.Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  12.5.Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 (ψηφοφορία)
  12.6.Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.7.Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  12.8.Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.9.Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  12.10.Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ιορδανίας (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.11.Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του ***I (ψηφοφορία)
  12.12.Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» ***I (ψηφοφορία)
  12.13.Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (ψηφοφορία)
  12.14.Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία (ψηφοφορία)
  12.15.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ψηφοφορία)
  12.16.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ψηφοφορία)
  12.17.Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 17.Συμμετοχή των εργαζομένων και των πολιτών σε μια δίκαιη μετάβαση για έναν ασφαλέστερο πλανήτη (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 18.Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών * - Φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία * (συζήτηση)
 19.Ώρα των ψηφοφοριών
  19.1.Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας ***I (ψηφοφορία)
  19.2.Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» ***I (ψηφοφορία)
  19.3.Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας (ψηφοφορία)
 20.Αιτιολογήσεις ψήφου
 21.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 22.Επανάληψη της συνεδρίασης
 23.Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (συζήτηση)
 24.Ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών (συζήτηση)
 25.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017 (συζήτηση)
 26.Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017 (συζήτηση)
 27.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 28.Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα ***I (συζήτηση)
 29.Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 ***I (συζήτηση)
 30.Κατάθεση εγγράφων
 31.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 32.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (223 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (566 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (16515 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (89 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (131 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (498 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (328 kb) Κατάσταση παρόντων (78 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (364 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (3263 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου