Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 12. detsember 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Istungi juhataja avaldus
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Ühtse turu pakett (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 6.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 7.Arutelu Küprose presidendi Nicos Anastasiadesega Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 10.Istungi juhataja avaldus
 11.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (heakskiitmine)
 12.Hääletused
  
12.1.Paranduseelarve projekt nr 6/2018: maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine (omavahendid) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
12.2.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
12.3.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2019. aasta üldeelarvest (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
12.4.Euroopa Liidu 2019.aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)
  
12.5.Euroopa Liidu 2019.aasta üldeelarve (hääletus)
  
12.6.ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
12.7.ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon) (hääletus)
  
12.8.ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
12.9.ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (resolutsioon) (hääletus)
  
12.10.ELi ja Jordaania vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
12.11.Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ***I (hääletus)
  
12.12.Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm ***I (hääletus)
  
12.13.Ühtse turu pakett (hääletus)
  
12.14.Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused (hääletus)
  
12.15.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne (hääletus)
  
12.16.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne (hääletus)
  
12.17.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Istungi jätkamine
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 17.Töötajate ja kodanike osalemine jõupingutustes saavutada õiglaste meetmetega turvalisem planeet (temaatiline arutelu)
 18.Teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühine süsteem * - Märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamine * (arutelu)
 19.Hääletused
  
19.1.Euroopa Kaitsefond ***I (hääletus)
  
19.2.Euroopa ühendamise rahastu ***I (hääletus)
  
19.3.ELi ja Ukraina assotsieerimisleping (hääletus)
 20.Selgitused hääletuse kohta
 21.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 22.Istungi jätkamine
 23.Huvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis (arutelu)
 24.Kaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud kord (arutelu)
 25.Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevus (arutelu)
 26.2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud (arutelu)
 27.Parlamendikomisjonide koosseis
 28.Liidu kosmoseprogramm 2021–2027 ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ***I (arutelu)
 29.Digitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks 2021–2027 ***I (arutelu)
 30.Esitatud dokumendid
 31.Järgmise istungi päevakord
 32.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (188 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (505 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (16515 kb) 
 
Protokoll (81 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (111 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (513 kb) 
 
Protokoll (297 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletuste tulemused (306 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3303 kb) 
Viimane päevakajastamine: 25. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika