Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 12. joulukuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Sisämarkkinapaketti (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 6.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 7.Keskustelu Kyproksen tasavallan presidentin Níkos Anastasiádisin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 10.Puhemiehen julkilausuma
 11.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (hyväksyminen)
 12.Äänestykset
  12.1.Lisätalousarvioesitys nro 6/2018: maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen (omat varat) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.2.Joustovälineen varojen käyttöönotto muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.3.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2019 yleisestä talousarviosta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.4.Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 - kaikki pääluokat (äänestys)
  12.5.Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 (äänestys)
  12.6.EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.7.EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  12.8.EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.9.EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  12.10.EU:n ja Jordanian välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus (Kroatian liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.11.Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I (äänestys)
  12.12.Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpano-ohjelma ***I (äänestys)
  12.13.Sisämarkkinapaketti (äänestys)
  12.14.Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset (äänestys)
  12.15.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus (äänestys)
  12.16.Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (äänestys)
  12.17.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 17.Työntekijöiden ja kansalaisten osallistaminen oikeudenmukaiseen siirtymään turvallisemman planeetan puolesta (ajankohtainen keskustelu)
 18.Tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä * - Merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotus * (keskustelu)
 19.Äänestykset
  19.1.Euroopan puolustusrahasto ***I (äänestys)
  19.2.Verkkojen Eurooppa -väline ***I (äänestys)
  19.3.EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus (äänestys)
 20.Äänestysselitykset
 21.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 22.Istunnon jatkaminen
 23.Eturistiriidat ja EU:n talousarvion suojaaminen Tšekin tasavallassa (keskustelu)
 24.Kaupallisten riitojen nopeutettu ratkaiseminen (keskustelu)
 25.Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 (keskustelu)
 26.Vetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2017 (keskustelu)
 27.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 28.Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen ***I (keskustelu)
 29.Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027 ***I (keskustelu)
 30.Vastaanotetut asiakirjat
 31.Seuraavan istunnon esityslista
 32.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (194 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (510 kb) Nimenhuutoäänestykset (16515 kb) 
 
Pöytäkirja (82 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (109 kb) Nimenhuutoäänestykset (529 kb) 
 
Pöytäkirja (301 kb) Läsnäololista (69 kb) Äänestysten tulokset (304 kb) Nimenhuutoäänestykset (3297 kb) 
Päivitetty viimeksi: 25. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö