Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2018. december 12., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.Egységes piaci intézkedéscsomag (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 6.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 7.Eszmecsere Níkosz Anasztasziádisz ciprusi köztársasági elnökkel Európa jövőjéről (vita)
 8.Az ülés folytatása
 9.A Szaharov-díj átadása (ünnepi ülés)
 10.Az elnök nyilatkozata
 11.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (jóváhagyás)
 12.Szavazások órája
  12.1.6/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése (saját források) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  12.2.A Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  12.3.Az EU Szolidaritási Alapjának az Unió 2019. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegkifizetések biztosítása céljára történő igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  12.4.Az Európai Unió új általános költségvetése a 2019. évi pénzügyi évre - összes szakasz (szavazás)
  12.5.Az Európai Unió új általános költségvetése a 2019. évi pénzügyi évre (szavazás)
  12.6.EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  12.7.EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)
  12.8.EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  12.9.EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)
  12.10.EU–Jordánia euromediterrán légi közlekedési megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  12.11.Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása ***I (szavazás)
  12.12.Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program ***I (szavazás)
  12.13.Egységes piaci intézkedéscsomag (szavazás)
  12.14.A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai (szavazás)
  12.15.Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról (szavazás)
  12.16.Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (szavazás)
  12.17.Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (szavazás)
 13.A szavazáshoz fűzött indokolások
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 15.Az ülés folytatása
 16.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 17.A munkavállalók és a polgárok bevonása a biztonságosabb bolygót szolgáló igazságos átmenetbe (vita időszerű kérdésekről)
 18.Az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő digitális szolgáltatási adó közös rendszere * – A jelentős digitális jelenlétre kivetendő társasági adó * (vita)
 19.Szavazások órája
  19.1.Az Európai Védelmi Alap létrehozása ***I (szavazás)
  19.2.Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása ***I (szavazás)
  19.3.EU–Ukrajna társulási megállapodás (szavazás)
 20.A szavazáshoz fűzött indokolások
 21.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 22.Az ülés folytatása
 23.Összeférhetetlenség és az uniós költségvetés védelme a Cseh Köztársaságban (vita)
 24.A kereskedelmi viták gyorsított rendezése (vita)
 25.Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei (vita)
 26.A Petíciós Bizottság 2017. évi tanácskozásai (vita)
 27.A képviselőcsoportok tagjai
 28.Az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének létrehozása ***I (vita)
 29.A Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozása ***I (vita)
 30.Dokumentumok benyújtása
 31.A következő ülésnap napirendje
 32.Az ülés berekesztése
 Jelenléti ív
Jegyzőkönyv (199 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredményei (515 kb) Név szerinti szavazás (16515 kb) 
 
Jegyzőkönyv (81 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredményei (107 kb) Név szerinti szavazás (1150 kb) 
 
Jegyzőkönyv (300 kb) Jelenléti ív (68 kb) A szavazások eredményei (319 kb) Név szerinti szavazás (3288 kb) 
Utolsó frissítés: 2019. április 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat