Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 6.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 7.Diskusijos su Kipro Prezidentu Nicosu Anastasiadesu dėl Europos ateities (diskusijos)
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)
 10.Pirmininko pareiškimas
 11.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (patvirtinimas)
 12.Balsuoti skirtas laikas
  
12.1.Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projektas: mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas (nuosavi ištekliai) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
12.2.Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
12.3.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant 2019 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
12.4.Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas - Visi skirsniai (balsavimas)
  
12.5.Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas (balsavimas)
  
12.6.ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
12.7.ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)
  
12.8.ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
12.9.ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)
  
12.10.ES ir Jordanijos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
12.11.Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ***I (balsavimas)
  
12.12.Programa, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“ ***I (balsavimas)
  
12.13.Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys (balsavimas)
  
12.14.Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos (balsavimas)
  
12.15.Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo (balsavimas)
  
12.16.Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita (balsavimas)
  
12.17.Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita (balsavimas)
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Posėdžio atnaujinimas
 16.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 17.Darbuotojų ir piliečių įtraukimas į teisingą perėjimą siekiant saugesnės planetos (diskusija aktualia tema)
 18.Bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema * - Įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimas * (diskusijos)
 19.Balsuoti skirtas laikas
  
19.1.Europos gynybos fondas 2021–2027 m. ***I (balsavimas)
  
19.2.Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas ***I (balsavimas)
  
19.3.ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas (balsavimas)
 20.Paaiškinimai dėl balsavimo
 21.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 22.Posėdžio atnaujinimas
 23.Interesų konfliktas ir ES biudžeto apsauga Čekijoje (diskusijos)
 24.Komercinių ginčų sprendimas skubos tvarka (diskusijos)
 25.Europos ombudsmeno 2017 m. veikla (diskusijos)
 26.Peticijų komiteto svarstymai 2017 m. (diskusijos)
 27.Frakcijų sudėtis
 28.Sąjungos kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ***I (diskusijos)
 29.2021–2027m. Skaitmeninė Europos programa ***I (diskusijos)
 30.Gauti dokumentai
 31.Kito posėdžio darbotvarkė
 32.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (191 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (513 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (16515 kb) 
 
Protokolas (83 kb) Dalyvių sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (114 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (528 kb) 
 
Protokolas (308 kb) Dalyvių sąrašas (69 kb) Balsavimo rezultatai (323 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (3302 kb) 
Atnaujinta: 2019 m. balandžio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika