Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Pakkett dwar is-Suq Uniku (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Dibattitu mal-President tar-Repubblika ta' Ċipru, Nicos Anastasiades, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Għoti tal-Premju Sakharov (seduta solenni)
 10.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 11.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)) (approvazzjoni)
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  
12.1.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018: Tnaqqis ta' approprjazzjonijiet ta' pagament u ta' impenn (riżorsi proprji) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.2.Il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.3.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-UE għall-2019 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.4.Il-Baġit Ġenerali l-ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 - it-taqsimiet kollha (votazzjoni)
  
12.5.Il-Baġit Ġenerali l-ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 (votazzjoni)
  
12.6.Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.7.Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun (riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  
12.8.Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.9.Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun (riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  
12.10.Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Ġordan (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.11.L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu ***I (votazzjoni)
  
12.12.Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa ***I (votazzjoni)
  
12.13.Pakkett dwar is-Suq Uniku (votazzjoni)
  
12.14.Il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (votazzjoni)
  
12.15.Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (votazzjoni)
  
12.16.Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (votazzjoni)
  
12.17.Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2017 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (votazzjoni)
 13.Spjegazzjonijiet tal-vot
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 17.L-involviment tal-ħaddiema u taċ-ċittadini fi tranżizzjoni ġusta għal pjaneta aktar sikura (dibattitu topiku)
 18.Sistema komuni ta' taxxa fuq is-servizzi diġitali fir-rigward tad-dħul li jirriżulta mill-provvista ta' ċerti servizzi diġitali * - Tassazzjoni korporattiva ta' preżenza diġitali sinifikanti * (dibattitu)
 19.Ħin tal-votazzjonijiet
  
19.1.L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża ***I (votazzjoni)
  
19.2.L-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ***I (votazzjoni)
  
19.3.Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna (votazzjoni)
 20.Spjegazzjonijiet tal-vot
 21.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 22.Tkomplija tas-seduta
 23.Kunflitt ta' interess u protezzjoni tal-baġit tal-UE fir-Repubblika Ċeka (dibattitu)
 24.Soluzzjoni mħaffa tat-tilwim kummerċjali (dibattitu)
 25.Attivitajiet tal-Ombudsman fl-2017 (dibattitu)
 26.Deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2017 (dibattitu)
 27.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 28.L-istabbiliment tal-programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali ***I (dibattitu)
 29.L-istabbiliment tal-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 ***I (dibattitu)
 30.Dokumenti mressqa
 31.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 32.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (194 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (512 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (16515 kb) 
 
Minuti (82 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (114 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (517 kb) 
 
Minuti (313 kb) Reġistru tal-attendenza (70 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (331 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (3294 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 25 ta' April 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza