Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 12 december 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Pakket eengemaakte markt (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 6.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 7.Debat met Nicos Anastasiades, president van Cyprus, over de toekomst van Europa (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 10.Verklaring van de Voorzitter
 11.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (aanneming)
 12.Stemmingen
  
12.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten (eigen middelen) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.2.Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.4.Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - alle afdelingen (stemming)
  
12.5.Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (stemming)
  
12.6.Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.7.Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) (stemming)
  
12.8.Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.9.Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) (stemming)
  
12.10.Euromediterrane luchtvaartovereenkomst EU-Jordanië (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.11.Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***I (stemming)
  
12.12.Programma tot uitvoering Horizon Europa ***I (stemming)
  
12.13.Pakket eengemaakte markt (stemming)
  
12.14.Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme (stemming)
  
12.15.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (stemming)
  
12.16.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (stemming)
  
12.17.Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 17.Werknemers en burgers betrekken bij een rechtvaardige transitie voor een veiliger planeet (actualiteitendebat)
 18.Gemeenschappelijk stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten * - Vennootschapsbelasting op een aanzienlijke digitale aanwezigheid * (debat)
 19.Stemmingen
  
19.1.Oprichting van het Europees Defensiefonds ***I (stemming)
  
19.2.Vaststelling van de Connecting Europe Facility ***I (stemming)
  
19.3.Associatieovereenkomst EU-Oekraïne (stemming)
 20.Stemverklaringen
 21.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 22.Hervatting van de vergadering
 23.Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië (debat)
 24.Snelle afhandeling van handelsgeschillen (debat)
 25.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 (debat)
 26.Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 (debat)
 27.Samenstelling fracties
 28.Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma ***I (debat)
 29.Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 ***I (debat)
 30.Ingekomen stukken
 31.Agenda van de volgende vergadering
 32.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (195 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (508 kb) Hoofdelijke stemming (16515 kb) 
 
Notulen (82 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (105 kb) Hoofdelijke stemming (510 kb) 
 
Notulen (309 kb) Presentielijst (69 kb) Uitslag van de stemming (309 kb) Hoofdelijke stemming (3290 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid