Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Środa, 12 grudnia 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Pakiet dotyczący jednolitego rynku (złożone projekty rezolucji)
 5.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 6.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 7.Debata z prezydentem Cypru Nikosem Anastasiadesem na temat przyszłości Europy (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 10.Oświadczenie Przewodniczącego
 11.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie)
 12.Głosowanie
  
12.1.Projekt budżetu korygującego nr 6/2018: Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania (zasoby własne) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.2.Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.3.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.4.Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 - wszystkie sekcje (głosowanie)
  
12.5.Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 (głosowanie)
  
12.6.Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.7.Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (rezolucja) (głosowanie)
  
12.8.Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.9.Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja) (głosowanie)
  
12.10.Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między UE a Jordanią (przystąpienie Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.11.Horyzont Europa - program ramowy w zakresie badań i innowacji ***I (głosowanie)
  
12.12.Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021-2027 ***I (głosowanie)
  
12.13.Pakiet dotyczący jednolitego rynku (głosowanie)
  
12.14.Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (głosowanie)
  
12.15.Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (głosowanie)
  
12.16.Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)
  
12.17.Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 14.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 17.Zaangażowanie pracowników i obywateli w sprawiedliwą transformację ku bezpieczniejszej planecie (debata na aktualny temat)
 18.Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych * - Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca * (debata)
 19.Głosowanie
  
19.1.Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego ***I (głosowanie)
  
19.2.Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” ***I (głosowanie)
  
19.3.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą (głosowanie)
 20.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 21.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 22.Wznowienie posiedzenia
 23.Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej (debata)
 24.Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych (debata)
 25.Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. (debata)
 26.Prace Komisji Petycji w 2017 r. (debata)
 27.Skład grup politycznych
 28.Program kosmiczny na lata 2021-2027 i Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego ***I (debata)
 29.Program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 ***I (debata)
 30.Składanie dokumentów
 31.Porządek obrad następnego posiedzenia
 32.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (192 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (511 kb) Wyniki głosowań imiennych (16515 kb) 
 
Protokół (82 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (107 kb) Wyniki głosowań imiennych (523 kb) 
 
Protokół (297 kb) Lista obecności (69 kb) Wyniki głosowania (328 kb) Wyniki głosowań imiennych (3291 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności