Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 12 grudnia 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Pakiet dotyczący jednolitego rynku (złożone projekty rezolucji)
 5.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 6.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 7.Debata z prezydentem Cypru Nikosem Anastasiadesem na temat przyszłości Europy (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 10.Oświadczenie Przewodniczącego
 11.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie)
 12.Głosowanie
  12.1.Projekt budżetu korygującego nr 6/2018: Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania (zasoby własne) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.2.Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.3.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.4.Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 - wszystkie sekcje (głosowanie)
  12.5.Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 (głosowanie)
  12.6.Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.7.Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (rezolucja) (głosowanie)
  12.8.Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.9.Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja) (głosowanie)
  12.10.Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między UE a Jordanią (przystąpienie Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.11.Horyzont Europa - program ramowy w zakresie badań i innowacji ***I (głosowanie)
  12.12.Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021-2027 ***I (głosowanie)
  12.13.Pakiet dotyczący jednolitego rynku (głosowanie)
  12.14.Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (głosowanie)
  12.15.Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (głosowanie)
  12.16.Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)
  12.17.Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 14.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 17.Zaangażowanie pracowników i obywateli w sprawiedliwą transformację ku bezpieczniejszej planecie (debata na aktualny temat)
 18.Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych * - Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca * (debata)
 19.Głosowanie
  19.1.Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego ***I (głosowanie)
  19.2.Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” ***I (głosowanie)
  19.3.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą (głosowanie)
 20.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 21.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 22.Wznowienie posiedzenia
 23.Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej (debata)
 24.Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych (debata)
 25.Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. (debata)
 26.Prace Komisji Petycji w 2017 r. (debata)
 27.Skład grup politycznych
 28.Program kosmiczny na lata 2021-2027 i Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego ***I (debata)
 29.Program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 ***I (debata)
 30.Składanie dokumentów
 31.Porządek obrad następnego posiedzenia
 32.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (192 kb)
13/01/2020 16:28
 Lista obecności (63 kb)
08/04/2019 17:36
 Wyniki głosowania (511 kb)
26/02/2019 13:58
 Głosowanie imienne (16515 kb)
14/01/2020 13:16
 
 
Protokół (82 kb)
13/01/2020 16:28
 Lista obecności (11 kb)
08/04/2019 17:36
 Wyniki głosowania (107 kb)
04/03/2019 21:28
 Głosowanie imienne (523 kb)
05/02/2019 13:54
 
 
Protokół (297 kb)
13/01/2020 16:28
 Lista obecności (69 kb)
08/04/2019 17:36
 Wyniki głosowania (328 kb)
04/03/2019 21:28
 Głosowanie imienne (3291 kb)
05/02/2019 13:54
 
Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności