Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 12 decembrie 2018 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Declarația Președintelui
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 4.Pachetul privind piața unică (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 6.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 7.Dezbatere cu președintele Republicii Cipru, Nicos Anastasiades, privind viitorul Europei (dezbatere)
 8.Reluarea ședinței
 9.Acordarea Premiului Saharov (ședință solemnă)
 10.Declarația Președintelui
 11.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (aprobare)
 12.Votare
  12.1.Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018: Reducerea creditelor de plată și de angajament (resurse proprii) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.2.Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.3.Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.4.Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 - toate secțiunile (vot)
  12.5.Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (vot)
  12.6.Acordul de parteneriat economic UE-Japonia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.7.Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (vot)
  12.8.Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.9.Acordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție) (vot)
  12.10.Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Iordania (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.11.Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***I (vot)
  12.12.Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa ***I (vot)
  12.13.Pachetul privind piața unică (vot)
  12.14.Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului (vot)
  12.15.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (vot)
  12.16.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (vot)
  12.17.Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (vot)
 13.Explicații privind votul
 14.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 15.Reluarea ședinței
 16.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 17.Implicarea lucrătorilor și a cetățenilor într-o tranziție echitabilă pentru o planetă mai sigură (dezbatere pe o temă de actualitate)
 18.Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale * - Normele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale * (dezbatere)
 19.Votare
  19.1.Instituirea Fondului european de apărare ***I (vot)
  19.2.Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei ***I (vot)
  19.3.Acordul de asociere UE-Ucraina (vot)
 20.Explicații privind votul
 21.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 22.Reluarea ședinței
 23.Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă (dezbatere)
 24.Soluționarea accelerată a litigiilor comerciale (dezbatere)
 25.Activitățile Ombudsmanului European în 2017 (dezbatere)
 26.Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017 (dezbatere)
 27.Componența grupurilor politice
 28.Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial ***I (dezbatere)
 29.Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 ***I (dezbatere)
 30.Depunere de documente
 31.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 32.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (199 kb) Lista de prezenţă (63 kb) Rezultatele voturilor (512 kb) Voturi prin apel nominal (16515 kb) 
 
Proces-verbal (82 kb) Lista de prezenţă (11 kb) Rezultatele voturilor (107 kb) Voturi prin apel nominal (1139 kb) 
 
Proces-verbal (305 kb) Lista de prezenţă (70 kb) Rezultatele voturilor (293 kb) Voturi prin apel nominal (3296 kb) 
Ultima actualizare: 25 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate