Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 12. decembra 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Balík opatrení pre jednotný trh (predložené návrhy uznesení)
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 6.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 7.Diskusia s prezidentom Cypru Nicosom Anastasiadesom o budúcnosti Európy (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)
 10.Vyhlásenie Predsedníctva
 11.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie)
 12.Hlasovanie
  12.1.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018: zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov (vlastné zdroje) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.2.Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich migračných výziev, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.3.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2019 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.4.Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 - všetky oddiely (hlasovanie)
  12.5.Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (hlasovanie)
  12.6.Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.7.Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) (hlasovanie)
  12.8.Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.9.Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) (hlasovanie)
  12.10.Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Jordánskom (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.11.Stanovenie Európskeho horizontu – jeho pravidiel účasti a šírenia ***I (hlasovanie)
  12.12.Program na vykonávanie programu Európsky horizont ***I (hlasovanie)
  12.13.Balík opatrení pre jednotný trh (hlasovanie)
  12.14.Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus (hlasovanie)
  12.15.Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (hlasovanie)
  12.16.Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)
  12.17.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie v tejto oblasti (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 17.Zapojenie pracovníkov a občanov do spravodlivého prechodu v prospech bezpečnejšej planéty (tematická rozprava)
 18.Spoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb * - Zdaňovanie príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou * (rozprava)
 19.Hlasovanie
  19.1.Zriadenie Európskeho obranného fondu ***I (hlasovanie)
  19.2.Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy ***I (hlasovanie)
  19.3.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (hlasovanie)
 20.Vysvetlenia hlasovania
 21.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 22.Pokračovanie rokovania
 23.Konflikt záujmov a ochrana rozpočtu EÚ v Českej republike (rozprava)
 24.Rýchle riešenie obchodných sporov (rozprava)
 25.Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 (rozprava)
 26.Rokovania Výboru pre petície v roku 2017 (rozprava)
 27.Zloženie politických skupín
 28.Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program ***I (rozprava)
 29.Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 ***I (rozprava)
 30.Predloženie dokumentov
 31.Program rokovania na nasledujúci deň
 32.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (190 kb)
25/04/2019 15:34
  Prezenčná listina (63 kb)
08/04/2019 17:38
 
Zápisnica (83 kb)
25/04/2019 15:34
  Prezenčná listina (11 kb)
08/04/2019 17:38
  Výsledky hlasovaní (109 kb)
04/03/2019 21:28
  Hlasovania podľa mien (686 kb)
12/04/2019 12:42
 
Zápisnica (309 kb)
25/04/2019 15:34
  Prezenčná listina (70 kb)
08/04/2019 17:38
  Výsledky hlasovaní (319 kb)
04/03/2019 21:28
  Hlasovania podľa mien (3244 kb)
12/04/2019 12:42
Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia