Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 12. decembra 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Balík opatrení pre jednotný trh (predložené návrhy uznesení)
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 6.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 7.Diskusia s prezidentom Cypru Nicosom Anastasiadesom o budúcnosti Európy (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)
 10.Vyhlásenie Predsedníctva
 11.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie)
 12.Hlasovanie
  
12.1.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018: zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov (vlastné zdroje) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.2.Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich migračných výziev, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.3.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2019 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.4.Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 - všetky oddiely (hlasovanie)
  
12.5.Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (hlasovanie)
  
12.6.Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.7.Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) (hlasovanie)
  
12.8.Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.9.Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) (hlasovanie)
  
12.10.Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Jordánskom (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.11.Stanovenie Európskeho horizontu – jeho pravidiel účasti a šírenia ***I (hlasovanie)
  
12.12.Program na vykonávanie programu Európsky horizont ***I (hlasovanie)
  
12.13.Balík opatrení pre jednotný trh (hlasovanie)
  
12.14.Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus (hlasovanie)
  
12.15.Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (hlasovanie)
  
12.16.Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)
  
12.17.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie v tejto oblasti (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 17.Zapojenie pracovníkov a občanov do spravodlivého prechodu v prospech bezpečnejšej planéty (tematická rozprava)
 18.Spoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb * - Zdaňovanie príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou * (rozprava)
 19.Hlasovanie
  
19.1.Zriadenie Európskeho obranného fondu ***I (hlasovanie)
  
19.2.Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy ***I (hlasovanie)
  
19.3.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (hlasovanie)
 20.Vysvetlenia hlasovania
 21.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 22.Pokračovanie rokovania
 23.Konflikt záujmov a ochrana rozpočtu EÚ v Českej republike (rozprava)
 24.Rýchle riešenie obchodných sporov (rozprava)
 25.Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 (rozprava)
 26.Rokovania Výboru pre petície v roku 2017 (rozprava)
 27.Zloženie politických skupín
 28.Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program ***I (rozprava)
 29.Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 ***I (rozprava)
 30.Predloženie dokumentov
 31.Program rokovania na nasledujúci deň
 32.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (190 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (507 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (16515 kb) 
 
Zápisnica (83 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (109 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (686 kb) 
 
Zápisnica (309 kb) Prezenčná listina (70 kb) Výsledky hlasovania (319 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (3244 kb) 
Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia