Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 12. december 2018 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Sveženj za enotni trg (vloženi predlogi resolucij)
 5.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 6.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 7.Razprava s predsednikom Republike Ciper Nikosom Anastasiadesom o prihodnosti Evrope (razprava)
 8.Nadaljevanje seje
 9.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 10.Izjava predsedujočega
 11.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (odobritev)
 12.Čas glasovanja
  12.1.Predlog spremembe proračuna št. 6/2018: zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti (iz lastnih sredstev) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.2.Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.3.Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna EU za leto 2019 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.4.Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 - vsi oddelki (glasovanje)
  12.5.Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 (glasovanje)
  12.6.Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.7.Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) (glasovanje)
  12.8.Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.9.Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) (glasovanje)
  12.10.Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Jordanijo (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.11.Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ***I (glasovanje)
  12.12.Program za izvajanje programa Obzorje Evropa ***I (glasovanje)
  12.13.Sveženj za enotni trg (glasovanje)
  12.14.Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu (glasovanje)
  12.15.Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike (glasovanje)
  12.16.Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (glasovanje)
  12.17.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju (glasovanje)
 13.Obrazložitve glasovanja
 14.Popravki in namere glasovanj
 15.Nadaljevanje seje
 16.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 17.Vključevanje delavcev in državljanov v pravičen prehod za varnejši planet (tematska razprava)
 18.Skupni sistem davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev * - Obdavčitev dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo * (razprava)
 19.Čas glasovanja
  19.1.Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada ***I (glasovanje)
  19.2.Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope ***I (glasovanje)
  19.3.Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino (glasovanje)
 20.Obrazložitve glasovanja
 21.Popravki in namere glasovanj
 22.Nadaljevanje seje
 23.Nasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki (razprava)
 24.Hitro reševanje trgovinskih sporov (razprava)
 25.Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 (razprava)
 26.Razprave v Odboru za peticije v letu 2017 (razprava)
 27.Sestava političnih skupin
 28.Vzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program ***I (razprava)
 29.Vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 ***I (razprava)
 30.Predložitev dokumentov
 31.Dnevni red naslednje seje
 32.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (189 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanja (503 kb) Poimensko glasovanje (16515 kb) 
 
Zapisnik (82 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanja (109 kb) Poimensko glasovanje (509 kb) 
 
Zapisnik (297 kb) Seznam navzočih (70 kb) Izidi glasovanja (308 kb) Poimensko glasovanje (3288 kb) 
Zadnja posodobitev: 25. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov