Показалец 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол - Резултати от гласувания
PDF 356kWORD 116k
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург
 Значения на съкращенията и символите

 1. Проект на коригиращ бюджет № 6/2018 г.: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (собствени ресурси)

 2. Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

 3. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г.

 4. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели

 5. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

 6. Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония ***

 7. Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция)

 8. Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония ***

 9. Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция)

 10. Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между ЕС и Йордания (присъединяване на Хърватия) ***

 11. Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***

 12. Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I

 13. Пакет за единния пазар

 14. Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма

 15. Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност

 16. Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана

 17. Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област

 18. Създаване на Европейски фонд за отбрана

 19. Създаване на Механизъм за свързване на Европа ***I

 20. Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
Последно осъвременяване: 5 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност