Index 
Jegyzőkönyv
PDF 300kWORD 81k
2018. december 12., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.Egységes piaci intézkedéscsomag (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 6.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 7.Eszmecsere Níkosz Anasztasziádisz ciprusi köztársasági elnökkel Európa jövőjéről (vita)
 8.Az ülés folytatása
 9.A Szaharov-díj átadása (ünnepi ülés)
 10.Az elnök nyilatkozata
 11.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (jóváhagyás)
 12.Szavazások órája
  
12.1.6/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése (saját források) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.2.A Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.3.Az EU Szolidaritási Alapjának az Unió 2019. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegkifizetések biztosítása céljára történő igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.4.Az Európai Unió új általános költségvetése a 2019. évi pénzügyi évre - összes szakasz (szavazás)
  
12.5.Az Európai Unió új általános költségvetése a 2019. évi pénzügyi évre (szavazás)
  
12.6.EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.7.EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)
  
12.8.EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.9.EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)
  
12.10.EU–Jordánia euromediterrán légi közlekedési megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.11.Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása ***I (szavazás)
  
12.12.Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program ***I (szavazás)
  
12.13.Egységes piaci intézkedéscsomag (szavazás)
  
12.14.A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai (szavazás)
  
12.15.Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról (szavazás)
  
12.16.Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (szavazás)
  
12.17.Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (szavazás)
 13.A szavazáshoz fűzött indokolások
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 15.Az ülés folytatása
 16.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 17.A munkavállalók és a polgárok bevonása a biztonságosabb bolygót szolgáló igazságos átmenetbe (vita időszerű kérdésekről)
 18.Az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő digitális szolgáltatási adó közös rendszere * – A jelentős digitális jelenlétre kivetendő társasági adó * (vita)
 19.Szavazások órája
  
19.1.Az Európai Védelmi Alap létrehozása ***I (szavazás)
  
19.2.Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása ***I (szavazás)
  
19.3.EU–Ukrajna társulási megállapodás (szavazás)
 20.A szavazáshoz fűzött indokolások
 21.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 22.Az ülés folytatása
 23.Összeférhetetlenség és az uniós költségvetés védelme a Cseh Köztársaságban (vita)
 24.A kereskedelmi viták gyorsított rendezése (vita)
 25.Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei (vita)
 26.A Petíciós Bizottság 2017. évi tanácskozásai (vita)
 27.A képviselőcsoportok tagjai
 28.Az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének létrehozása ***I (vita)
 29.A Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozása ***I (vita)
 30.Dokumentumok benyújtása
 31.A következő ülésnap napirendje
 32.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 10.10-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a tegnap esti strasbourgi terrortámadással kapcsolatosan, amelynek során többen életüket vesztették és megsérültek. Az elnök hangsúlyozza Strasbourg városának szimbolikus jelentőségét, és annak fontosságát, hogy a fenyegetések ellenére folytassuk kitűzött céjaink megvalósítását. A parlamenti munka ebben a szellemben folytatódik. Az elnök az intézmény nevében részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjainak.


3. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Irán, nevezetesen Naszrín Szotúdeh ügye (2018/2967(RSP))

—   Heidi Hautala, Klaus Buchner, Margrete Auken, Romeo Franz, Linnéa Engström, Terry Reintke, Bodil Valero és Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao: Irán, nevezetesen Naszrín Szotúdeh ügye (B8-0562/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen Lerner és Raffaele Fitto: Irán, nevezetesen Naszrín Szotúdeh ügye (B8-0563/2018);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen és Patrick Le Hyaric, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében: Irán, nevezetesen Naszrín Szotúdeh ügye (B8-0564/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes és Elena Valenciano, az S&D képviselőcsoport nevében: Irán, nevezetesen Naszrín Szotúdeh ügye (B8-0565/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében: Irán, nevezetesen Naszrín Szotúdeh ügye (B8-0566/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében: Irán, nevezetesen Naszrín Szotúdeh ügye (B8-0567/2018).

II.   Egyiptom, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete (2018/2968(RSP))

—   Jordi Solé, Ana Miranda, Margrete Auken, Jakop Dalunde, Bodil Valero és Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében: Egyiptom, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete (B8-0568/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ruža Tomašić és Urszula Krupa, az ECR képviselőcsoport nevében: Egyiptom, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete (B8-0569/2018);

—   Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, és Fabio Massimo Castaldo, az EFDD képviselőcsoport nevében: Egyiptom, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete (B8-0576/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva és Luke Ming Flanagan:, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében: Egyiptom, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete (B8-0578/2018);

—   Soraya Post és Elena Valenciano, az S&D képviselőcsoport nevében: Egyiptom, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete (B8-0579/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében: Egyiptom, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete (B8-0580/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében: Egyiptom, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete (B8-0581/2018).

III.    Tanzánia (2018/2969(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner és Raffaele Fitto, az ECR képviselőcsoport nevében: Tanzánia (B8-0570/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bart Staes, Terry Reintke, Barbara Lochbihler és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao: Tanzánia (B8-0571/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Emmanuel Maurel, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében: Tanzánia (B8-0572/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Daniele Viotti, David Martin és Elena Valenciano, az S&D képviselőcsoport nevében: Tanzánia (B8-0573/2018);

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében: Tanzánia (B8-0574/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere és Laima Liucija, a PPE képviselőcsoport nevében: Tanzánia (B8-0575/2018).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


4. Egységes piaci intézkedéscsomag (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: Egységes piaci intézkedéscsomag (2018/2903(RSP))

A vita időpontja: 2018. november 28. (2018.11.28-i jegyzőkönyv, 19. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az egységes piacra vonatkozó csomagról (2018/2903(RSP)) (B8-0557/2018);

—   Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az egységes piaci intézkedéscsomagról (2018/2903(RSP)) (B8-0558/2018);

—   Nicola Danti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében az egységes piaci intézkedéscsomagról (2018/2903(RSP)) (B8-0559/2018);

—   Anneleen Van Bossuyt és Daniel Dalton, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az egységes piacra vonatkozó csomagról (2018/2903(RSP)) (B8-0560/2018).

Szavazás: 2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.13. pont .


5. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó elektronikus központi nyilvántartás kialakítására, működtetésére és naprakészen tartására, valamint az abban foglalt információkhoz való hozzáférésre vonatkozó technikai követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. november 29

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek egyes, értékelő illetékes hatóságként eredetileg az Egyesült Királyság illetékes hatósága által értékelendő hatóanyag-/terméktípus-kombinációk tekintetében történő módosításáról (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. november 28

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az európai unióbeli nemzeti és regionális számlák európai rendszerére történő hivatkozások tekintetében történő módosításáról (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 3

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI


6. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VI. mellékletének módosításáról (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - határidő: 2019. március 5.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság határozata az (EU)2017/1214, az (EU)2017/1215, az (EU)2017/1216, az (EU)2017/1217, az (EU)2017/1218 és az (EU)2017/1219 határozat módosításáról (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - határidő: 2019. február 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


7. Eszmecsere Níkosz Anasztasziádisz ciprusi köztársasági elnökkel Európa jövőjéről (vita)

Eszmecsere Níkosz Anasztasziádisz ciprusi köztársasági elnökkel Európa jövőjéről (2018/2797(RSP))

Felszólal: Nicos Anastasiades (a Ciprusi Köztársaság elnöke) szintén határozottan elítéli a tegnap esti strasbourgi terrortámadást, és részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjainak.

Felszólal: Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke), aki csatlakozik az előtte felszólaló támadással kapcsolatos szavaihoz.

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Eleni Theocharous, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Georgios Epitideios, független.

Felszólal: Nicos Anastasiades.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ramón Luis Valcárcel Siso, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Françoise Grossetête, Konstantinos Papadakis, Lefteris Christoforou és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal: Nicos Anastasiades.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


8. Az ülés folytatása

Az ülés 12.08-kor folytatódik.


9. A Szaharov-díj átadása (ünnepi ülés)

A Parlament ünnepi ülést tart, hogy átadja a Szaharov-díjat Oleg Szencov ukrán filmrendezőnek, akit Natalja Kaplan és Dmitrij Dinze képvisel, mivel a díjazott még mindig fogságban van.


10. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz, amelynek során részvétét fejezi ki a tegnap esti strasbourgi merénylet áldozatainak.

A Parlament egyperces csendet tart.

Felszólal, Catherine Bearder, Franck Proust, Udo Bullmann és Dobromir Sośnierz ugyanebben a témában.


11. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (jóváhagyás)

Az elnök bejelenti, hogy a GUE/NGL és Verts/ALE képviselőcsoport eljuttatott hozzá egy szavazásra irányuló kérelmet a bizottság azzal kapcsolatos határozata kapcsán, hogy intézményközi tárgyalásokat kezdeményez az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Előadók: Roberto Gualtieri és Esther de Lange (A8-0440/2018)), amelyet a 2018. december 10-i jegyzőkönyvben jelentettek be (2018.12.10-i jegyzőkönyv, 7. pont ).

A szavazásra holnap kerül sor az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

Az elnök bejelenti, hogy a 2018. december 10-i, hétfői jegyzőkönyvben (2018.12.10-i jegyzőkönyv, 7. pont) bejelentett, intézményközi tárgyalások megindításáról szóló egyéb határozatokkal kapcsolatban nem kapott kérelmet legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőtől vagy képviselőcsoporttól.

A(z) REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO és a(z) AFCO bizottság így az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében szereplő határidő lejártával meg tudta kezdeni a tárgyalásokat.

°
° ° °

Felszólal Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei és Olaf Stuger.


12. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


12.1. 6/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése (saját források) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 6/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontról: A kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése a kiadásokra vonatkozó aktualizált előrejelzéseknek és a bevételek aktualizálásának megfelelően (saját források) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0500)


12.2. A Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0501)


12.3. Az EU Szolidaritási Alapjának az Unió 2019. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegkifizetések biztosítása céljára történő igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2019. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0502)

Felszólalások

Lefteris Christoforou (előadó).


12.4. Az Európai Unió új általános költségvetése a 2019. évi pénzügyi évre - összes szakasz (szavazás)

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)


12.5. Az Európai Unió új általános költségvetése a 2019. évi pénzügyi évre (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó második költségvetési tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Daniele Viotti és Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0503)

Felszólalások

Juliane Bogner-Strauss (A Tanács soros elnöke), aki kiemeli az intézmények közötti jó együttműködést a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetési eljárás során és Jean Arthuis (a BUDG bizottság elnöke).

A 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetés aláírása előtt az elnök az alábbi nyilatkozatot teszi:

„A Tanács 2018. december 11-i álláspontját a Parlament módosítás nélkül elfogadta. A 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetési eljárás tehát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének megfelelően lezártnak tekinthető. Kihirdetem, hogy az Unió 2019. évi költségvetése véglegesen elfogadásra került.”

Az elnök aláírja a költségvetést Jean Arthuis, Daniele Viotti és Paul Rübig (az általános költségvetés előadói) és Jens Geier (a BUDG bizottság alelnöke) jelenlétében.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök


12.6. EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0504)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

Felszólalások

Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 190. cikkének megfelelően a Pedro Silva Pereira két jelentéséről (A8-0366/2018 és A8-0367/2018) szóló szavazás elnapolását kéri és Pedro Silva Pereira (előadó) a kérelem ellen.

Név szerinti szavazással (163 mellette, 486 ellene, 11 tartózkodás) a Parlament elutasítja a kérelmet.


12.7. EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2018/0091M(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0505)


12.8. EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0506)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

Felszólalások

Alojz Peterle (előadó), a szavazás után.


12.9. EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [2018/0122M(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0507)


12.10. EU–Jordánia euromediterrán légi közlekedési megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodást a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0508)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


12.11. Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása ***I (szavazás)

Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Dan Nica (A8-0401/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0509)

Felszólal Dan Nica (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


12.12. Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program ***I (szavazás)

Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0510)

Felszólal: Christian Ehler (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


12.13. Egységes piaci intézkedéscsomag (szavazás)

A Bizottság nyilatkozata: Egységes piaci intézkedéscsomag (2018/2903(RSP))

A vita időpontja: 2018. november 28. (2018.11.28-i jegyzőkönyv, 19. pont )

Állásfoglalási indítványok B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 és B8-0560/2018

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2018. december 12. (2018.12.12-i jegyzőkönyv, 4. pont )

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0557/2018

(amely a B8-0557/2018 és B8-0558/2018 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

—   Andreas Schwab és Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, a PPE képviselőcsoport nevében

—   Dita Charanzová, az ALDE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0511)

(A B8-0559/2018 és B8-0560/2018 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Nicola Danti az 5. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, amelyet elfogadnak.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök


12.14. A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai (szavazás)

Jelentés a terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításairól és ajánlásairól [2018/2044(INI)] - . Előadók: Monika Hohlmeier és Helga Stevens (A8-0374/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0512)

Felszólalások

Monika Hohlmeier (előadó) és Claude Moraes (a LIBE bizottság elnöke), a szavazás előtt.


12.15. Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról (szavazás)

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról [2018/2097(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: David McAllister (A8-0392/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0513)


12.16. Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (szavazás)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről [2018/2099(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0514)


12.17. Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (szavazás)

Jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló 2017. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról [2018/2098(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0515)


13. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolásokra 2018. december 13-án kerül sor.


14. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 14.36-kor felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök


15. Az ülés folytatása

Az ülés 15.03-kor folytatódik.


16. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


17. A munkavállalók és a polgárok bevonása a biztonságosabb bolygót szolgáló igazságos átmenetbe (vita időszerű kérdésekről)

A munkavállalók és a polgárok bevonása a biztonságosabb bolygót szolgáló igazságos átmenetbe (2017/2973(RSP))

Felszólal: Kathleen Van Brempt, aki bevezeti az S&D képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal: Juliane Bogner-Strauss (a Tanács soros elnöke) és Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal: Franck Proust, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eric Andrieu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zbigniew Kuźmiuk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Pierre Vieu, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy és Bogusław Liberadzki.

Felszólal: Marianne Thyssen és Juliane Bogner-Strauss.

A vitát berekesztik.


18. Az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő digitális szolgáltatási adó közös rendszere * – A jelentős digitális jelenlétre kivetendő társasági adó * (vita)

Jelentés az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő digitális szolgáltatási adó közös rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Paul Tang (A8-0428/2018)

Jelentés a jelentős digitális jelenlétre kivetendő társasági adóra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Paul Tang ismerteti jelentését.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Dariusz Rosati ismerteti jelentését.

Felszólal: Juliane Bogner-Strauss (a Tanács soros elnöke) és Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Gabriel Mato, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyn Regner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark és Tom Vandenkendelaere.

Felszólal: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang és Dariusz Rosati.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.13-i jegyzőkönyv, 9.6. pont és 2018.12.13-i jegyzőkönyv, 9.7. pont .

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök


19. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


19.1. Az Európai Védelmi Alap létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Védelmi Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0516)

Felszólal Zdzisław Krasnodębski (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Felszólalások

Rainer Wieland és Fabio Massimo Castaldo.


19.2. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadók: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu és Pavel Telička (A8-0409/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0517)

Felszólal Marian-Jean Marinescu (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


19.3. EU–Ukrajna társulási megállapodás (szavazás)

Jelentés az EU Ukrajnával kötött társulási megállapodásának végrehajtásáról [2017/2283(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Michael Gahler (A8-0369/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0518)


20. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolásokra 2018. december 13-án, csütörtökön kerül sor.


21. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 18.04-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

22. Az ülés folytatása

Az ülés 18.08-kor folytatódik.


23. Összeférhetetlenség és az uniós költségvetés védelme a Cseh Köztársaságban (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Összeférhetetlenség és az uniós költségvetés védelme a Cseh Köztársaságban (2018/2975(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (a Tanács soros elnöke) és Günther Oettinger (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ingeborg Gräßle, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jiří Maštálka, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michaela Šojdrová, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jiří Payne, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jiří Pospíšil, Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kateřina Konečná, Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička és Eva Joly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová és Pavel Svoboda.

Felszólal: Günther Oettinger és Juliane Bogner-Strauss.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Ingeborg Gräßle és Petri Sarvamaa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az összeférhetetlenségről és az uniós költségvetés védelméről a Cseh Köztársaságban (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018);

—   Bart Staes, Julia Reda és Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az összeférhetetlenségről és az uniós költségvetés védelméről a Cseh Köztársaságban (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018);

—   Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az összeférhetetlenségről és az uniós költségvetés védelméről a Cseh Köztársaságban (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018)

—   Nedzhmi Ali és Morten Løkkegaard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az összeférhetetlenségről és az uniós költségvetés védelméről a Cseh Köztársaságban (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.13-i jegyzőkönyv, 9.13. pont .


24. A kereskedelmi viták gyorsított rendezése (vita)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a kereskedelmi viták gyorsított rendezéséről [2018/2079(INL)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Tadeusz Zwiefka előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Pavel Svoboda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sergio Gaetano Cofferati, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Bogusław Liberadzki.

Felszólal: Věra Jourová és Tadeusz Zwiefka.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.13-i jegyzőkönyv, 9.2. pont .


25. Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei (vita)

Jelentés az európai ombudsman 2017. évi tevékenységeiről szóló éves jelentésről [2018/2105(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Eleonora Evi előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Emily O'Reilly (ombudsman).

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal Lukas Mandl, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Michela Giuffrida, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Pál Csáky, Bogusław Liberadzki, Helga Stevens, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner és Matt Carthy.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jarosław Wałęsa és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal: Věra Jourová és Emily O'Reilly.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.13-i jegyzőkönyv, 9.14. pont .


26. A Petíciós Bizottság 2017. évi tanácskozásai (vita)

Jelentés a Petíciós Bizottság 2017. évi tanácskozásairól [2018/2104(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Pál Csáky (az előadót helyettesítve) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jarosław Wałęsa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Michela Giuffrida, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ana Miranda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Helga Stevens és Bogusław Liberadzki.

Felszólal: Věra Jourová és Pál Csáky.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.13-i jegyzőkönyv, 9.14. pont .


27. A képviselőcsoportok tagjai

Diane James távozik a független képviselők soraiból és csatlakozik az EFDD képviselőcsoporthoz 2018. december 13-ával kezdődően.


28. Az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének létrehozása ***I (vita)

Jelentés az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Felszólal: John Howarth (a(z) BUDG bizottság véleményének előadója), Werner Kuhn, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evžen Tošenovský, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Caroline Nagtegaal, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Carlos Zorrinho és Flavio Zanonato.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Felszólal: Paul Rübig aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Flavio Zanonato, aki válaszol arra, és Momchil Nekov.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska és Massimiliano Salini.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.13-i jegyzőkönyv, 9.3. pont .


29. A Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozása ***I (vita)

Jelentés a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Angelika Mlinar előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Bogusław Sonik (a CULT bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Mariya Gabriel (a Bizottság tagja).

Felszólal: Paul Rübig (a BUDG bizottság véleményének előadója), Jeroen Lenaers (a LIBE bizottság véleményének előadója), Pilar del Castillo Vera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Carlos Zorrinho, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Momchil Nekov.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Mariya Gabriel és Angelika Mlinar.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.13-i jegyzőkönyv, 9.4. pont .


30. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Javaslat az INF 3/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – IV. szakasz – Bíróság (N8-0127/2018 - C8-0490/2018 - 2018/2272(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az INF 4/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – IV. szakasz – Bíróság (N8-0128/2018 - C8-0491/2018 - 2018/2273(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az 2/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – EKSZ (N8-0129/2018 - C8-0493/2018 - 2018/2276(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a 3/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – IX. szakasz – Európai Adatvédelmi Biztos (N8-0130/2018 - C8-0498/2018 - 2018/2278(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG


31. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 631.718/OJJE).


32. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.46-kor berekesztik.

Klaus Welle

Pavel Telička

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Utolsó frissítés: 2019. április 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat