Indiċi 
Minuti
PDF 313kWORD 82k
L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Pakkett dwar is-Suq Uniku (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Dibattitu mal-President tar-Repubblika ta' Ċipru, Nicos Anastasiades, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Għoti tal-Premju Sakharov (seduta solenni)
 10.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 11.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)) (approvazzjoni)
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  
12.1.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018: Tnaqqis ta' approprjazzjonijiet ta' pagament u ta' impenn (riżorsi proprji) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.2.Il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.3.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-UE għall-2019 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.4.Il-Baġit Ġenerali l-ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 - it-taqsimiet kollha (votazzjoni)
  
12.5.Il-Baġit Ġenerali l-ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 (votazzjoni)
  
12.6.Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.7.Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun (riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  
12.8.Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.9.Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun (riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  
12.10.Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Ġordan (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.11.L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu ***I (votazzjoni)
  
12.12.Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa ***I (votazzjoni)
  
12.13.Pakkett dwar is-Suq Uniku (votazzjoni)
  
12.14.Il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (votazzjoni)
  
12.15.Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (votazzjoni)
  
12.16.Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (votazzjoni)
  
12.17.Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2017 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (votazzjoni)
 13.Spjegazzjonijiet tal-vot
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 17.L-involviment tal-ħaddiema u taċ-ċittadini fi tranżizzjoni ġusta għal pjaneta aktar sikura (dibattitu topiku)
 18.Sistema komuni ta' taxxa fuq is-servizzi diġitali fir-rigward tad-dħul li jirriżulta mill-provvista ta' ċerti servizzi diġitali * - Tassazzjoni korporattiva ta' preżenza diġitali sinifikanti * (dibattitu)
 19.Ħin tal-votazzjonijiet
  
19.1.L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża ***I (votazzjoni)
  
19.2.L-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ***I (votazzjoni)
  
19.3.Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna (votazzjoni)
 20.Spjegazzjonijiet tal-vot
 21.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 22.Tkomplija tas-seduta
 23.Kunflitt ta' interess u protezzjoni tal-baġit tal-UE fir-Repubblika Ċeka (dibattitu)
 24.Soluzzjoni mħaffa tat-tilwim kummerċjali (dibattitu)
 25.Attivitajiet tal-Ombudsman fl-2017 (dibattitu)
 26.Deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2017 (dibattitu)
 27.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 28.L-istabbiliment tal-programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali ***I (dibattitu)
 29.L-istabbiliment tal-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 ***I (dibattitu)
 30.Dokumenti mressqa
 31.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 32.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 10.10.


2. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar l-attakk terroristiku li seħħ ilbieraħ fi Strasburgu u li ħalla persuni mejta u bosta mdruba. Il-President enfasizza l-importanza simbolika tal-belt ta' Strasburgu kif ukoll l-importanza li nkomplu mexjin 'il quddiem minkejja t-theddid. F'dan l-ispirtu, il-ħidma tal-Parlament se tissokkta. Il-President esprima l-konduljanzi tal-istituzzjoni lill-familji tal-vittmi.


3. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   L-Iran, b'mod partikolari l-każ ta' Nasrin Sotoudeh (2018/2967(RSP))

—   Heidi Hautala, Klaus Buchner, Margrete Auken, Romeo Franz, Linnéa Engström, Terry Reintke, Bodil Valero u Barbara Lochbihler, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao dwar l-Iran, b'mod partikolari l-każ ta' Nasrin Sotoudeh (B8-0562/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen Lerner u Raffaele Fitto, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-Iran, b'mod partikolari l-każ ta' Nasrin Sotoudeh (B8-0563/2018);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen u Patrick Le Hyaric, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-Iran, b'mod partikolari l-każ ta' Nasrin Sotoudeh (B8-0564/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes u Elena Valenciano, f'isem il-Grupp S&D, dwar l-Iran, b'mod partikolari l-każ ta' Nasrin Sotoudeh (B8-0565/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans u Mirja Vehkaperä, f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Iran, b'mod partikolari l-każ ta' Nasrin Sotoudeh (B8-0566/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere u Ramón Luis Valcárcel Siso, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Iran, b'mod partikolari l-każ ta' Nasrin Sotoudeh (B8-0567/2018).

II.   L-Eġittu, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (2018/2968(RSP))

—   Jordi Solé, Ana Miranda, Margrete Auken, Jakop Dalunde, Bodil Valero u Barbara Lochbihler, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-Eġittu, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0568/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ruža Tomašić u Urszula Krupa, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-Eġittu, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0569/2018);

—   Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, u Fabio Massimo Castaldo, f'isem il-Grupp EFDD, dwar l-Eġittu, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0576/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva u Luke Ming Flanagan, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-Eġittu, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0578/2018);

—   Soraya Post u Elena Valenciano, f'isem il-Grupp S&D, dwar l-Eġittu, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0579/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans u Mirja Vehkaperä, f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Eġittu, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0580/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Eġittu, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0581/2018).

III.    It-Tanzanija (2018/2969(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner u Raffaele Fitto, f'isem il-Grupp ECR, dwar it-Tanzanija (B8-0570/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bart Staes, Terry Reintke, Barbara Lochbihler u Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao dwar it-Tanzanija (B8-0571/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou u Emmanuel Maurel, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar it-Tanzanija (B8-0572/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Daniele Viotti, David Martin u Elena Valenciano, f'isem il-Grupp S&D, dwar it-Tanzanija (B8-0573/2018);

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Mirja Vehkaperä, f'isem il-Grupp ALDE, dwar it-Tanzanija (B8-0574/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere u Laima Liucija, f'isem il-Grupp PPE, dwar it-Tanzanija (B8-0575/2018).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


4. Pakkett dwar is-Suq Uniku (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Pakkett dwar is-Suq Uniku (2018/2903(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 28 ta' Novembru 2018 (punt 19 tal-Minuti ta' 28.11.2018)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-pakkett dwar is-suq uniku (2018/2903(RSP)) (B8-0557/2018);

—   Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, dwar il-pakkett dwar is-suq uniku (2018/2903(RSP)) (B8-0558/2018);

—   Nicola Danti f'isem il-Grupp S&D dwar il-pakkett dwar is-suq uniku (2018/2903(RSP)) (B8-0559/2018);

—   Anneleen Van Bossuyt u Daniel Dalton f'isem il-Grupp ECR, dwar il-pakkett dwar is-suq uniku (2018/2903(RSP)) (B8-0560/2018).

Votazzjoni: punt 12.13 tal-Minuti ta' 12.12.2018.


5. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplementa d-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jistabbilixxu rekwiżiti tekniċi dwar l-iżvilupp, l-operat u l-manutenzjoni tar-reġistru elettroniku ċentrali fil-qasam tas-servizzi ta' pagament u dwar l-aċċess għall-informazzjoni li tinsab fih (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 1 xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 29 ta' Novembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1062/2014 fir-rigward ta' ċerti kombinamenti ta' sustanzi attivi u tipi ta' prodotti li għalihom l-awtorità kompetenti tar-Renju Unit ġiet maħtura bħala l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 28 ta' Novembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 138/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 3 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI


6. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness VI tad-Direttiva 2007/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iċ-ċertifikazzjoni ta' sewwieqa tal-ferroviji li joperaw lokomotivi u ferroviji fuq is-sistema ferrovjarja tal-Komunità (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - skadenza: 5 ta' Marzu 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjonijiet (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 u (UE) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - skadenza: 28 ta' Frar 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI


7. Dibattitu mal-President tar-Repubblika ta' Ċipru, Nicos Anastasiades, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)

Dibattitu mal-President tar-Repubblika ta' Ċipru, Nicos Anastasiades, dwar il-Futur tal-Ewropa (2018/2797(RSP))

Intervent ta': Nicos Anastasiades (President tar-Repubblika ta' Ċipru), biex jikkundanna wkoll bil-qawwa l-attakk tal-jum ta' qabel ġewwa Strasburgu u jesprimi l-kondoljanzi tiegħu mal-familji tal-vittmi.

Intervent ta': Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni), biex jingħaqad ukoll mad-diskors tal-kelliem preċedenti rigward l-attakk.

Interventi ta' Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Eleni Theocharous f'isem il-Grupp ECR, Javier Nart f'isem il-Grupp ALDE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ENF, u Georgios Epitideios Membru mhux affiljat.

Intervent ta': Nicos Anastasiades.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ramón Luis Valcárcel Siso, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Françoise Grossetête, Konstantinos Papadakis, Lefteris Christoforou u Juan Fernando López Aguilar.

Intervent ta': Nicos Anastasiades.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


8. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.08.


9. Għoti tal-Premju Sakharov (seduta solenni)

Il-Parlament iltaqa' għal seduta solenni għall-għoti tal-Premju Sakharov ir-reġista Ukren Oleg Sentsov, rappreżentat minn Natalya Kaplan u Dmitry Dinze, hekk kif ir-rebbieħ għadu taħt arrest.


10. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni fejn ta ġieħ lill-vittmi tal-attakk tal-bieraħ ġewwa Strasburgu.

Il-Parlament osserva minuta silenzju.

Interventi, dwar l-istess suġġett, ta' Catherine Bearder, Franck Proust Udo Bullmann u Dobromir Sośnierz.


11. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)) (approvazzjoni)

Il-President ħabbar li rċieva talba għal votazzjoni min-naħa tal-Gruppi GUE/NGL u Verts/ALE dwar id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tidħol f'negozjati interistituzzjonali fuq il-bażi tar-rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emendar tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward tal-kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Rapporteurs: Roberto Gualtieri u Esther de Lange (A8-0440/2018)), imħabbra fil-minuti tat-Tnejn 10 ta' Diċembru 2018 (punt 7 tal-Minuti ta' 10.12.2018).

Il-votazzjoni ser issir fil-jum tal-għada f'konformità mal-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-President ħabbar li ma kienx irċieva talba minn għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju dwar id-deċiżjonijiet l-oħrajn għall-ftuħ ta' negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-minuti ta' it-Tnejn 10 ta' Diċembru 2018 (punt 7 tal-Minuti ta' 10.12.2018).

Il-kumitati REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO u AFCO setgħu għaldaqstant iniedu n-negozjati qabel l-iskadenza msemmija fl-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

°
° ° °

Interventi ta' Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei u Olaf Stuger.


12. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


12.1. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018: Tnaqqis ta' approprjazzjonijiet ta' pagament u ta' impenn (riżorsi proprji) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018: Tnaqqis ta' approprjazzjonijiet ta' pagament u ta' impenn f'konformità mal-previżjonijiet aġġornati tan-nefqa u l-aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0500)


12.2. Il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0501)


12.3. Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-UE għall-2019 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2019 [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0502)

Interventi

Lefteris Christoforou (rapporteur).


12.4. Il-Baġit Ġenerali l-ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 - it-taqsimiet kollha (votazzjoni)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)


12.5. Il-Baġit Ġenerali l-ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar it-tieni abbozz tal-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Daniele Viotti u Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0503)

Interventi

Juliane Bogner-Strauss (President fil-kariga tal-Kunsill) biex tenfasizza l-kooperazzjoni tajba tal-istituzzjonijiet fil-proċedura baġitarja 2019 u Jean Arthuis (President tal-Kumitat BUDG).

Qabel l-iffirmar tal-baġit għas-sena finanzjarja 2019, il-President għamel din id-dikjarazzjoni:

"Il-pożizzjoni tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 ġiet approvata mill-Parlament mingħajr emendi. Skont l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-proċedura baġitarja għas-sena finanzjarja 2019 tista' għalhekk tiġi kkunsidrata bħala kompluta. Nipproklama l-baġit tal-Unjoni għas-sena finanzjarja 2019 bħala adottat b'mod definittiv."

Il-President wara ffirma l-baġit fil-preżenza ta' Jean Arthuis, kif ukoll ta' Daniele Viotti u Paul Rübig (rapporteurs għall-baġit ġenerali) u Jens Geier (viċi president tal-Kumitat BUDG).

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President


12.6. Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0504)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.

Interventi

Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, biex jitlob, skont l-Artikolu 190 tar-Regoli ta' Proċedura, il-posponiment tal-votazzjoni dwar iż-żewġ rapporti, Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018 u A8-0367/2018), u Pedro Silva Pereira (rapporteur), kontra t-talba.

B'sejħa tal-ismijiet (favur 163, kontra 486, astensjonijiet 11) il-Parlament irrifjuta t-talba.


12.7. Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun (riżoluzzjoni) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun [2018/0091M(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0505)


12.8. Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Ġappun, min-naħa l-oħra [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0506)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.

Interventi

Alojz Peterle (rapporteur), wara l-votazzjoni.


12.9. Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun (riżoluzzjoni) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Ġappun, min-naħa l-oħra [2018/0122M(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0507)


12.10. Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Ġordan (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll li jemenda l-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0508)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


12.11. L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Dan Nica (A8-0401/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0509)

Intervent ta' Christian Ehler (rapporteur) biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


12.12. Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0510)

Intervet ta' Christian Ehler (rapporteur) biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjoni, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


12.13. Pakkett dwar is-Suq Uniku (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Pakkett dwar is-Suq Uniku (2018/2903(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 28 ta' Novembru 2018 (punt 19 tal-Minuti ta' 28.11.2018)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 u B8-0560/2018

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 12 ta' Diċembru 2018 (punt 4 tal-Minuti ta' 12.12.2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0557/2018

(flok B8-0557/2018 u B8-0558/2018)

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Andreas Schwab u Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, f'isem il-Grupp PPE

—   Dita Charanzová, f'isem il-Grupp ALDE.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0511)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0559/2018 u B8-0560/2018 iddekadew.)

Interventi

Nicola Danti ressaq emenda orali għall-emenda 5, li ġiet aċċettata.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President


12.14. Il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (votazzjoni)

Rapport dwar il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu [2018/2044(INI)] - . Rapporteurs: Monika Hohlmeier u Helga Stevens (A8-0374/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0512)

Interventi

Monika Hohlmeier (rapporteur) u Claude Moraes (President tal-Kumitat LIBE), qabel il-votazzjoni.


12.15. Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (votazzjoni)

Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni [2018/2097(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: David McAllister (A8-0392/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0513)


12.16. Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni [2018/2099(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0514)


12.17. Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2017 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2017 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni [2018/2098(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0515)


13. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot orali ser isiru l-Ħamis 13 ta' Diċembru 2018.


14. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.36.)

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President


15. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.03.


16. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


17. L-involviment tal-ħaddiema u taċ-ċittadini fi tranżizzjoni ġusta għal pjaneta aktar sikura (dibattitu topiku)

L-involviment tal-ħaddiema u taċ-ċittadini fi tranżizzjoni ġusta għal pjaneta aktar sikura (2017/2973(RSP))

Intervent ta: Kathleen Van Brempt biex tagħti bidu għad-dibattitu propost mill-Grupp S&D.

Interventi ta': Juliane Bogner-Strauss (President fil-kariga tal-Kunsill) u Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Franck Proust f'isem il-Grupp PPE, Eric Andrieu f'isem il-Grupp S&D, Zbigniew Kuźmiuk f'isem il-Grupp ECR, António Marinho e Pinto f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Pierre Vieu f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dario Tamburrano f'isem il-Grupp EFDD, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy u Bogusław Liberadzki.

Interventi ta': Marianne Thyssen u Juliane Bogner-Strauss.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. Sistema komuni ta' taxxa fuq is-servizzi diġitali fir-rigward tad-dħul li jirriżulta mill-provvista ta' ċerti servizzi diġitali * - Tassazzjoni korporattiva ta' preżenza diġitali sinifikanti * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq is-servizzi diġitali fir-rigward tad-dħul li jirriżulta mill-provvista ta' ċerti servizzi diġitali [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Paul Tang (A8-0428/2018)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli li jirrelataw mat-tassazzjoni korporattiva ta' preżenza diġitali sinifikanti [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Paul Tang ippreżenta r-rapport tiegħu.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

Dariusz Rosati ippreżenta r-rapport tiegħu.

Interventi ta': Juliane Bogner-Strauss (President fil-kariga tal-Kunsill) u Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Gabriel Mato f'isem il-Grupp PPE, Evelyn Regner f'isem il-Grupp S&D, Bernd Lucke f'isem il-Grupp ECR, Petr Ježek f'isem il-Grupp ALDE, Martin Schirdewan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Zanni f'isem il-Grupp ENF, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark u Tom Vandenkendelaere.

Interventi ta': Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang u Dariusz Rosati.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.6 tal-Minuti ta' 13.12.2018 u punt 9.7 tal-Minuti ta' 13.12.2018.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President


19. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


19.1. L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0516)

Intervent ta' Zdzisław Krasnodębski (rapporteur) biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.

Interventi

Rainer Wieland u Fabio Massimo Castaldo.


19.2. L-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteurs: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu u Pavel Telička (A8-0409/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0517)

Intervent ta' Marian-Jean Marinescu (rapporteur) biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


19.3. Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna [2017/2283(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Michael Gahler (A8-0369/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0518)


20. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot orali ser isiru l-Ħamis 13 ta' Diċembru 2018.


21. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 18.04.)


PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

22. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 18.08.


23. Kunflitt ta' interess u protezzjoni tal-baġit tal-UE fir-Repubblika Ċeka (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Kunflitt ta' interess u protezzjoni tal-baġit tal-UE fir-Repubblika Ċeka (2018/2975(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (President fil-kariga tal-Kunsill) u Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Ingeborg Gräßle f'isem il-Grupp PPE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jiří Maštálka, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michaela Šojdrová, Dennis de Jong f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jiří Payne f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jiří Pospíšil, Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Kateřina Konečná, Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička u Eva Joly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová u Pavel Svoboda.

Interventi ta': Günther Oettinger u Juliane Bogner-Strauss.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Ingeborg Gräßle u Petri Sarvamaa f'isem il-Grupp PPE, dwar kunflitt ta' interess u protezzjoni tal-baġit tal-UE fir-Repubblika Ċeka (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018);

—   Bart Staes, Julia Reda u Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE,dwar kunflitt ta' interess u protezzjoni tal-baġit tal-UE fir-Repubblika Ċeka (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018);

—   Dennis de Jong f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar kunflitt ta' interess u protezzjoni tal-baġit tal-UE fir-Repubblika Ċeka (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018);

—   Nedzhmi Ali u Morten Løkkegaard f'isem il-Grupp ALDE,dwar kunflitt ta' interess u protezzjoni tal-baġit tal-UE fir-Repubblika Ċeka (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018);

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.13 tal-Minuti ta' 13.12.2018.


24. Soluzzjoni mħaffa tat-tilwim kummerċjali (dibattitu)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar soluzzjoni mħaffa ta' tilwim kummerċjali [2018/2079(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Tadeusz Zwiefka ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Pavel Svoboda f'isem il-Grupp PPE, Sergio Gaetano Cofferati f'isem il-Grupp S&D, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Bogusław Liberadzki.

Interventi ta': Věra Jourová u Tadeusz Zwiefka.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.2 tal-Minuti ta' 13.12.2018.


25. Attivitajiet tal-Ombudsman fl-2017 (dibattitu)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2017 [2018/2105(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Eleonora Evi ppreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Emily O'Reilly (Ombudsman Ewropew).

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Lukas Mandl f'isem il-Grupp PPE, Michela Giuffrida f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Ángela Vallina f'isem il-Grupp GUE/NGL, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat, Pál Csáky, Bogusław Liberadzki, Helga Stevens, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner u Matt Carthy.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jarosław Wałęsa u Juan Fernando López Aguilar.

Interventi ta' Věra Jourová u Emily O'Reilly.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.14 tal-Minuti ta' 13.12.2018.


26. Deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2017 (dibattitu)

Rapport dwar id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2017 [2018/2104(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Pál Csáky (rapporteur supplenti) ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jarosław Wałęsa f'isem il-Grupp PPE, Michela Giuffrida f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Ángela Vallina f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ana Miranda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Helga Stevens u Bogusław Liberadzki.

Interventi ta': Věra Jourová u Pál Csáky.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.14 tal-Minuti ta' 13.12.2018.


27. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Diane James m'għadhiex tagħmel parti mill-membri mhux affiljati u ngħaqdet mal-Grupp EFDD miż-żmien li jiddekorri mit-13 ta' Diċembru 2018.


28. L-istabbiliment tal-programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 912/2010, (UE) Nru 1285/2013 u (UE) Nru 377/2014 u d-Deċiżjoni 541/2014/UE [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': John Howarth (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Werner Kuhn f'isem il-Grupp PPE, Evžen Tošenovský f'isem il-Grupp ECR, Caroline Nagtegaal f'isem il-Grupp ALDE, Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dario Tamburrano f'isem il-Grupp EFDD, Carlos Zorrinho u Flavio Zanonato.

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President

Interventi ta': Paul Rübig biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Flavio Zanonato, li wieġeb, u Momchil Nekov.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta': Elżbieta Bieńkowska u Massimiliano Salini.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.3 tal-Minuti ta' 13.12.2018.


29. L-istabbiliment tal-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Angelika Mlinar ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Bogusław Sonik (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT).

Intervent ta': Mariya Gabriel (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Paul Rübig (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Jeroen Lenaers (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Pilar del Castillo Vera f'isem il-Grupp PPE, Carlos Zorrinho f'isem il-Grupp S&D, Dario Tamburrano f'isem il-Grupp EFDD, u Momchil Nekov.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta': Mariya Gabriel u Angelika Mlinar.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.4 tal-Minuti ta' 13.12.2018.


30. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet 3-INF/2018 - Taqsima IV - Il-Qorti tal-Ġustizzja (N8-0127/2018 - C8-0490/2018 - 2018/2272(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 4/2018 - Taqsima IV - Il-Qorti tal-Ġustizzja (N8-0128/2018 - C8-0491/2018 - 2018/2273(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet 2/2018 - SEAE (N8-0129/2018 - C8-0493/2018 - 2018/2276(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet Nru 3/2018 – Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (N8-0130/2018 - C8-0498/2018 - 2018/2278(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG


31. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 631.718/OJJE).


32. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.46.

Klaus Welle

Pavel Telička

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Aġġornata l-aħħar: 25 ta' April 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza