Index 
Proces-verbal
PDF 305kWORD 82k
Miercuri, 12 decembrie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Declarația Președintelui
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 4.Pachetul privind piața unică (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 6.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 7.Dezbatere cu președintele Republicii Cipru, Nicos Anastasiades, privind viitorul Europei (dezbatere)
 8.Reluarea ședinței
 9.Acordarea Premiului Saharov (ședință solemnă)
 10.Declarația Președintelui
 11.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (aprobare)
 12.Votare
  
12.1.Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018: Reducerea creditelor de plată și de angajament (resurse proprii) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
12.2.Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
12.3.Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
12.4.Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 - toate secțiunile (vot)
  
12.5.Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (vot)
  
12.6.Acordul de parteneriat economic UE-Japonia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
12.7.Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (vot)
  
12.8.Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
12.9.Acordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție) (vot)
  
12.10.Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Iordania (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
12.11.Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***I (vot)
  
12.12.Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa ***I (vot)
  
12.13.Pachetul privind piața unică (vot)
  
12.14.Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului (vot)
  
12.15.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (vot)
  
12.16.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (vot)
  
12.17.Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (vot)
 13.Explicații privind votul
 14.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 15.Reluarea ședinței
 16.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 17.Implicarea lucrătorilor și a cetățenilor într-o tranziție echitabilă pentru o planetă mai sigură (dezbatere pe o temă de actualitate)
 18.Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale * - Normele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale * (dezbatere)
 19.Votare
  
19.1.Instituirea Fondului european de apărare ***I (vot)
  
19.2.Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei ***I (vot)
  
19.3.Acordul de asociere UE-Ucraina (vot)
 20.Explicații privind votul
 21.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 22.Reluarea ședinței
 23.Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă (dezbatere)
 24.Soluționarea accelerată a litigiilor comerciale (dezbatere)
 25.Activitățile Ombudsmanului European în 2017 (dezbatere)
 26.Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017 (dezbatere)
 27.Componența grupurilor politice
 28.Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial ***I (dezbatere)
 29.Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 ***I (dezbatere)
 30.Depunere de documente
 31.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 32.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 10.10.


2. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație privind atacul terorist de ieri seară de la Strasbourg, soldat cu morți și răniți. Președintele a subliniat importanța simbolică a orașului Strasbourg și importanța continuării activităților în ciuda amenințărilor. Prin urmare, Parlamentul își continuă activitatea. Președintele, în numele instituției, le-a transmis familiilor victimelor condoleanțe.


3. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (2018/2967(RSP))

—   Heidi Hautala, Klaus Buchner, Margrete Auken, Romeo Franz, Linnéa Engström, Terry Reintke, Bodil Valero și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao privind Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (B8-0562/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen Lerner și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, privind Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (B8-0563/2018);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, privind Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (B8-0564/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, privind Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (B8-0565/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE, privind Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (B8-0566/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, privind Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (B8-0567/2018).

II.   Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului (2018/2968(RSP))

—   Jordi Solé, Ana Miranda, Margrete Auken, Jakop Dalunde, Bodil Valero și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, privind Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului (B8-0568/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ruža Tomašić și Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, privind Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului (B8-0569/2018);

—   Rolandas Paksas, Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, privind Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului (B8-0576/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, privind Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului (B8-0578/2018);

—   Soraya Post și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, privind Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului (B8-0579/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE, privind Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului (B8-0580/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, privind Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului (B8-0581/2018).

III.    Tanzania (2018/2969(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, privind Tanzania (B8-0570/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bart Staes, Terry Reintke, Barbara Lochbihler și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo et Ignazio Corrao privind Tanzania (B8-0571/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou și Emmanuel Maurel, în numele Grupului GUE/NGL, privind Tanzania (B8-0572/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Daniele Viotti, David Martin și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, privind Tanzania (B8-0573/2018);

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDEîn numele Grupului ALDE, privind Tanzania (B8-0574/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere și Laima Liucija, în numele Grupului PPE, privind Tanzania (B8-0575/2018).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


4. Pachetul privind piața unică (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Pachetul privind piața unică (2018/2903(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 28 noiembrie 2018 (punctul 19 al PV din 28.11.2018)

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, referitoare la pachetul privind piața unică (2018/2903(RSP)) (B8-0557/2018);

—   Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, referitoare la pachetul privind piața unică (2018/2903(RSP)) (B8-0558/2018);

—   Nicola Danti, în numele Grupului S&D referitoare la pachetul privind piața unică (2018/2903(RSP)) (B8-0559/2018);

—   Anneleen Van Bossuyt și Daniel Dalton, în numele Grupului ECR, referitoare la pachetul privind piața unică (2018/2903(RSP)) (B8-0560/2018).

Vot: punctul 12.13 al PV din 12.12.2018.


5. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea cerințelor tehnice privind instituirea, gestionarea și menținerea registrului central electronic în domeniul serviciilor de plată și privind accesul la informațiile conținute de acesta (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 29 noiembrie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2014 în ceea ce privește anumite combinații substanță activă/tip de produs pentru care autoritatea competentă din Regatul Unit a fost desemnată drept autoritate competentă responsabilă de evaluare (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 28 noiembrie 2018

retrimis comisiilor competente: ENVI, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește trimiterile la Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 3 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: AGRI


6. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei VI la Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - termen: 5 martie 2019)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziilor (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 și (UE) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - termen: 28 februarie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI


7. Dezbatere cu președintele Republicii Cipru, Nicos Anastasiades, privind viitorul Europei (dezbatere)

Dezbatere cu președintele Republicii Cipru, Nicos Anastasiades, privind viitorul Europei (2018/2797(RSP))

A intervenit Nicos Anastasiades (Președintele Republicii Cipru), care a condamnat, de asemenea, cu fermitate atacul de ieri de la Strasbourg și a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

A intervenit Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei), care a susținut afirmațiile vorbitorului precedent cu privire la atac.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Eleni Theocharous, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, și Georgios Epitideios, neafiliat.

A intervenit Nicos Anastasiades.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ramón Luis Valcárcel Siso, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Françoise Grossetête, Konstantinos Papadakis, Lefteris Christoforou și Juan Fernando López Aguilar.

A intervenit Nicos Anastasiades.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.08.


9. Acordarea Premiului Saharov (ședință solemnă)

Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia acordării Premiului Saharov cineastului ucrainean Oleg Sențov. Laureatul, aflat încă în detenție, a fost reprezentat de Natalya Kaplan și Dimitri Dinze.


10. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație în care a adus omagii victimelor atentatului de ieri de la Strasbourg.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.

Au intervenit, cu privire la același subiect, Catherine Bearder, Franck Proust, Udo Bullmann și Dobromir Sośnierz.


11. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (aprobare)

Președintele a anunțat că a primit o cerere de supunere la vot din partea Grupurilor GUE/NGL și Verts/ALE privind decizia Comisiei de a iniția negocieri interinstituționale pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Raportori: Roberto Gualtieri și Esther de Lange (A8-0440/2018)), anunțată în procesul-verbal de luni, 10 decembrie 2018 (punctul 7 al PV din 10.12.2018).

Votarea va avea loc mâine dimineață, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Președintele informează că nu a primit nicio cerere din partea unui număr de deputați sau a unuia sau a mai multor grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu în ceea ce privește celelalte decizii de a iniția negocieri interinstituționale care au fost anunțate în procesul verbal al luni 10 decembrie 2018 (punctul 7 al PV din 10.12.2018).

Prin urmare, comisiile REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO și AFCO au putut iniția negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 69c, alineatul 2 din Regulamentul de procedură.

°
° ° °

Au intervenit Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei et Olaf Stuger.


12. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


12.1. Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018: Reducerea creditelor de plată și de angajament (resurse proprii) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018: Reducerea creditelor de plată și de angajament în funcție de previziunile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0500)


12.2. Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0501)


12.3. Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019 [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0502)

Intervenții

Lefteris Christoforou (raportor).


12.4. Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 - toate secțiunile (vot)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)


12.5. Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind al doilea proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Daniele Viotti și Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0503)

Intervenții

Juliane Bogner-Strauss (Președinta în exercițiu a Consiliului), pentru a sublinia buna cooperare a instituțiilor în cadrul procedurii bugetare 2019 și Jean Arthuis (președintele Comisiei BUDG).

Înainte de semnarea bugetului pentru exercițiul financiar 2019, Președintele a făcut următoarea declarație:

„Poziția Consiliului din 11 decembrie 2018 a fost aprobată de Parlament fără amendamente. În conformitate cu articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, procedura bugetară pentru exercițiul financiar 2019 poate fi astfel considerată încheiată. Declar că bugetul Uniunii pentru exercițiul financiar 2019 a fost adoptat în mod definitiv.”

Președintele a procedat la semnarea bugetului în prezența lui Jean Arthuis, precum și a lui Daniele Viotti și Paul Rübig (raportori pentru bugetul general) și a lui Jens Geier (vicepreședinte al Comisiei BUDG).

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte


12.6. Acordul de parteneriat economic UE-Japonia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0504)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.

Intervenții

Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a solicita, în conformitate cu articolul 190 din Regulamentul de procedură, amânarea votului asupra celor două rapoarte - Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018 și A8-0367/2018), și Pedro Silva Pereira (raportor), împotriva cererii.

Cu AN (163 pentru, 486 împotrivă, 11 abțineri), Parlamentul a respins cererea.


12.7. Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic [2018/0091M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0505)


12.8. Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0506)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.

Intervenții

Alojz Peterle (raportor), după vot.


12.9. Acordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte [2018/0122M(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0507)


12.10. Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Iordania (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0508)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


12.11. Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Dan Nica (A8-0401/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0509)

Au intervenit Dan Nica (raportor), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


12.12. Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa ***I (vot)

Raport referitor la privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0510)

A intervenit Christian Ehler (raportor), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


12.13. Pachetul privind piața unică (vot)

Declarație a Comisiei: Pachetul privind piața unică (2018/2903(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 28 noiembrie 2018 (punctul 19 al PV din 28.11.2018)

Propuneri de rezoluție B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 și B8-0560/2018

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 12 decembrie 2018 (punctul 4 al PV din 12.12.2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0557/2018

(care înlocuiește B8-0557/2018 și B8-0558/2018)

depusă de următorii deputați:

—   Andreas Schwab și Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE

—   Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2018)0511)

(Propunerile de rezoluții B8-0559/2018 și B8-0560/2018 au devenit caduce.)

Intervenții

Nicola Danti a prezentat un amendament oral la amendamentul 5, care a fost reținut.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte


12.14. Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului (vot)

Raport referitor la constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului [2018/2044(INI)] - . Raportori: Monika Hohlmeier și Helga Stevens (A8-0374/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0512)

Intervenții

Monika Hohlmeier (raportoare) și Claude Moraes (președintele Comisiei LIBE), înainte de votare.


12.15. Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (vot)

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune [2018/2097(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: David McAllister (A8-0392/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0513)


12.16. Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (vot)

Raport referitor la Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune [2018/2099(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0514)


12.17. Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (vot)

Raport referitor la Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință [2018/2098(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0515)


13. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Explicațiile orale privind votul vor avea loc joi, 13 decembrie 2018.


14. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 14.36.)

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă


15. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.03.


16. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


17. Implicarea lucrătorilor și a cetățenilor într-o tranziție echitabilă pentru o planetă mai sigură (dezbatere pe o temă de actualitate)

Implicarea lucrătorilor și a cetățenilor într-o tranziție echitabilă pentru o planetă mai sigură (2017/2973(RSP))

A intervenit Kathleen Van Brempt pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul S&D.

Au intervenit: Juliane Bogner-Strauss (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Franck Proust, în numele Grupului PPE, Eric Andrieu, în numele Grupului S&D, Zbigniew Kuźmiuk, în numele Grupului ECR, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, Marie-Pierre Vieu, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy și Bogusław Liberadzki.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Juliane Bogner-Strauss.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale * - Normele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Paul Tang (A8-0428/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Paul Tang și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Dariusz Rosati și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Juliane Bogner-Strauss (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Gabriel Mato, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, în numele Grupului S&D, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark și Tom Vandenkendelaere.

Au intervenit: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang și Dariusz Rosati.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.6 al PV din 13.12.2018 și punctul 9.7 al PV din 13.12.2018.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte


19. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


19.1. Instituirea Fondului european de apărare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0516)

Au intervenit Zdzisław Krasnodębski (raportor), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.

Intervenții

Rainer Wieland și Fabio Massimo Castaldo.


19.2. Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie - Comisia pentru transport și turism. Raportori: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu și Pavel Telička (A8-0409/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0517)

Au intervenit Marian-Jean Marinescu (raportor), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


19.3. Acordul de asociere UE-Ucraina (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Ucraina [2017/2283(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Michael Gahler (A8-0369/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0518)


20. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Explicațiile orale privind votul vor avea loc joi, 13 decembrie 2018.


21. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 18.04.)


A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

22. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 18.08.


23. Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă (2018/2975(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Günther Oettinger (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Ingeborg Gräßle, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jiří Maštálka, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Jiří Payne, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jiří Pospíšil, Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kateřina Konečná, Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička și Eva Joly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová și Pavel Svoboda.

Au intervenit: Günther Oettinger și Juliane Bogner-Strauss.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Ingeborg Gräßle și Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, referitoare la conflictele de interese și la protejarea bugetului UE în Republica Cehă (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018);

—   Bart Staes, Julia Reda și Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la conflictele de interese și la protejarea bugetului UE în Republica Cehă (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018);

—   Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la conflictele de interese și la protejarea bugetului UE în Republica Cehă (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018)

—   Nedzhmi Ali și Morten Løkkegaard, în numele Grupului ALDE, referitoare la conflictele de interese și la protejarea bugetului UE în Republica Cehă (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.13 al PV din 13.12.2018.


24. Soluționarea accelerată a litigiilor comerciale (dezbatere)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind soluționarea accelerată a litigiilor comerciale [2018/2079(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Tadeusz Zwiefka și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, Sergio Gaetano Cofferati, în numele Grupului S&D, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, și Bogusław Liberadzki.

Au intervenit: Věra Jourová și Tadeusz Zwiefka.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.2 al PV din 13.12.2018.


25. Activitățile Ombudsmanului European în 2017 (dezbatere)

Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2017 [2018/2105(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportoare: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Eleonora Evi și-a prezentat raportul.

A intervenit Emily O'Reilly (Ombudsman).

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Lukas Mandl, în numele Grupului PPE, Michela Giuffrida, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Pál Csáky, Bogusław Liberadzki, Helga Stevens, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner și Matt Carthy.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jarosław Wałęsa și Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit Věra Jourová și Emily O'Reilly.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.14 al PV din 13.12.2018.


26. Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017 (dezbatere)

Raport referitor la rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2017 [2018/2104(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportoare: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Pál Csáky (în numele raportoarei) a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Jarosław Wałęsa, în numele Grupului PPE, Michela Giuffrida, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Ana Miranda, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Helga Stevens și Bogusław Liberadzki.

Au intervenit: Věra Jourová și Pál Csáky.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.14 al PV din 13.12.2018.


27. Componența grupurilor politice

Diane James nu se mai numără printre deputații neafiliați, aderând la Grupul EFDD începând de la 13 decembrie 2018.


28. Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini și-a prezentat raportul.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Au intervenit: John Howarth (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Werner Kuhn, în numele Grupului PPE, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Caroline Nagtegaal, în numele Grupului ALDE, Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Carlos Zorrinho și Flavio Zanonato.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit: Paul Rübig, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Flavio Zanonato, care a răspuns, și Momchil Nekov.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Elżbieta Bieńkowska și Massimiliano Salini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.3 al PV din 13.12.2018.


29. Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Angelika Mlinar și-a prezentat raportul.

A intervenit Bogusław Sonik (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT).

A intervenit Mariya Gabriel (membră a Comisiei).

Au intervenit: Paul Rübig (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Jeroen Lenaers (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Pilar del Castillo Vera, în numele Grupului PPE, Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, și Momchil Nekov.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Mariya Gabriel și Angelika Mlinar.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.4 al PV din 13.12.2018.


30. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

- Propunere de transfer de credite INF 3/2018 - Secțiunea IV - Curtea de Justiție (N8-0127/2018 - C8-0490/2018 - 2018/2272(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 4/2018 - Secțiunea IV - Curtea de Justiție (N8-0128/2018 - C8-0491/2018 - 2018/2273(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite nr. 2/2018- SEAE (N8-0129/2018 - C8-0493/2018 - 2018/2276(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite nr. 3/2018 - Secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (N8-0130/2018 - C8-0498/2018 - 2018/2278(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG


31. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 631.718/OJJE).


32. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.46.

Klaus Welle

Pavel Telička

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Ultima actualizare: 25 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate