Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 13 декември 2018 г. - Страсбург

2. Състав на Парламента

Jakob von Weizsäcker уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 7 януари 2019 г.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 2 от Правилника за дейността, Парламентът обяви мястото за свободно, считано от тази дата, и информира за това сътветния национален орган.

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност