Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

2. Σύνθεση του Σώματος

Ο Jakob von Weizsäcker κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 7 Ιανουαρίου 2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει ότι η έδρα του χηρεύει από την αναφερθείσα ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου