Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 13 december 2018 - Straatsburg

2. Samenstelling Parlement

Jakob von Weizsäcker heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 7 januari 2019.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2, van het Reglement, constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt het de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid