Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 13 grudnia 2018 r. - Strasburg

2. Skład Parlamentu

Jakob von Weizsäcker zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 7 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Parlament stwierdził wakat na jego stanowisku począwszy od wspomnianej daty i powiadomił o tym właściwy organ krajowy.

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności