Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

3. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω και έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού:

Στις 4 Δεκεμβρίου 2018

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 0949/2018)· Alexandra Elize (αριθ. 0950/2018)· Jose Manuel Martin Alvarez (αριθ. 0951/2018)· Mateusz Błaszczak (αριθ. 0952/2018)· (*) (αριθ. 0953/2018)· Gredo Förster (αριθ. 0954/2018)· Brandy Thern (αριθ. 0955/2018)· Monika Mamulska (αριθ. 0956/2018)· (*) (αριθ. 0957/2018)· Max Huhn (αριθ. 0958/2018)· Constantin Vlădescu (αριθ. 0959/2018)· Maurizio Zinesi (Comune di Cinisello Balsamo) (αριθ. 0960/2018)· (*) (αριθ. 0961/2018)· (*) (αριθ. 0962/2018)· (*) (αριθ. 0963/2018)· (*) (αριθ. 0964/2018)· Ramón Crespí Rosselló (αριθ. 0965/2018)· Adamantia Karamanou (αριθ. 0966/2018)· Fernando Garcia (αριθ. 0967/2018)· Ian Rogers (αριθ. 0968/2018)· (*) (αριθ. 0969/2018)· (*) (αριθ. 0970/2018)· Mateusz Błaszczak (αριθ. 0971/2018)· Marta Donadei (αριθ. 0972/2018)· Adolfo Pablo Lapi (αριθ. 0973/2018)· (*) (αριθ. 0974/2018)· Krisztián Varga (αριθ. 0975/2018)· Francesco Orbitello (αριθ. 0976/2018)· (*) (αριθ. 0977/2018)· Andrzej Halicki (αριθ. 0978/2018)· (*) (αριθ. 0980/2018)· Jakub Ditrich (αριθ. 0981/2018)· (*) (αριθ. 0982/2018)· (*) (αριθ. 0983/2018)· (*) (αριθ. 0984/2018)· Thomas Rust (αριθ. 0985/2018)· (*) (αριθ. 0986/2018)· (*) (αριθ. 0987/2018)· Elisenda Paluzie Hernández (αριθ. 0988/2018)· (*) (αριθ. 0989/2018)· (*) (αριθ. 0990/2018)· (*) (αριθ. 0991/2018)· (*) (αριθ. 0992/2018)· (*) (αριθ. 0993/2018)· Diogo Faria (αριθ. 0994/2018)· (*) (αριθ. 0995/2018)· (*) (αριθ. 0996/2018)· (*) (αριθ. 0997/2018)· Alberto Cirio (αριθ. 0998/2018)· (*) (αριθ. 0999/2018)· (*) (αριθ. 1000/2018)· Francesco Orbitello (αριθ. 1001/2018)· Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (αριθ. 1002/2018)· (*) (αριθ. 1003/2018)· (*) (αριθ. 1004/2018)· (*) (αριθ. 1005/2018)· Barbora Strnadová (αριθ. 1006/2018)· (*) (αριθ. 1007/2018)· (*) (αριθ. 1008/2018)· Krisztián Varga (αριθ. 1009/2018)· (*) (αριθ. 1010/2018)· (*) (αριθ. 1011/2018)· (*) (αριθ. 1012/2018)· Alessandro Giovannetti (αριθ. 1013/2018)· (*) (αριθ. 1014/2018)· (*) (αριθ. 1015/2018)· (*) (αριθ. 1016/2018)· (*) (αριθ. 1017/2018)· (*) (αριθ. 1018/2018)· (*) (αριθ. 1019/2018)· Geoffrey Deasy (αριθ. 1020/2018)· (*) (αριθ. 1021/2018)· Jorge Núñez Burgos (αριθ. 1022/2018)· (*) (αριθ. 1023/2018)· (*) (αριθ. 1024/2018)· (*) (αριθ. 1025/2018)· Jerzy Warszyński (αριθ. 1026/2018)· (*) (αριθ. 1027/2018)· (*) (αριθ. 1028/2018)· Elena Guncheva (αριθ. 1029/2018)· Raffaella Scattolon (αριθ. 1030/2018)· Nicolaas Vinckier (αριθ. 1031/2018)· (*) (αριθ. 1032/2018)· (*) (αριθ. 1033/2018)· (*) (αριθ. 1034/2018)· Fani Kozareva (αριθ. 1035/2018)· (*) (αριθ. 1036/2018)· Preda Marin (αριθ. 1037/2018)· (*) (αριθ. 1038/2018)· Valentina Cucu (αριθ. 1039/2018)· Davide Anselmi (αριθ. 1040/2018)· Davide Anselmi (αριθ. 1041/2018)· Paul Dobrzynski (αριθ. 1042/2018)· (*) (αριθ. 1043/2018)· (*) (αριθ. 1044/2018)· (*) (αριθ. 1045/2018)· (*) (αριθ. 1046/2018)· (*) (αριθ. 1047/2018)· Pablo Fernandez Gomez (αριθ. 1048/2018)· Adolfo Pablo Lapi (αριθ. 1049/2018)· (*) (αριθ. 1050/2018)· (*) (αριθ. 1051/2018)· (*) (αριθ. 1052/2018)· Benito Lupiañez Lopez (αριθ. 1053/2018)· (*) (αριθ. 1054/2018)· Danny Grothe (αριθ. 1055/2018)· Mateusz Błaszczak (αριθ. 1056/2018)· (*) (αριθ. 1057/2018)· Martin Jürgens (αριθ. 1058/2018)· (*) (αριθ. 1059/2018)· (*) (αριθ. 1060/2018)· Jürgen Keller (αριθ. 1061/2018)· (*) (αριθ. 1062/2018)· Andreas Zimmermann (αριθ. 1063/2018)· (*) (αριθ. 1064/2018)· Antonio Perez Fernandez (αριθ. 1065/2018)· (*) (αριθ. 1066/2018)· (*) (αριθ. 1067/2018)· Oliver Lücke (αριθ. 1068/2018)· (*) (αριθ. 1069/2018).

Η αναφορά αριθ. 0979/2018 αποσύρθηκε από τον αναφέροντα μετά την καταχώρισή της στο γενικό πρωτόκολλο.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 4 Δεκεμβρίου 2018 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 15 του Κανονισμού, αναφορές που ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απεστάλησαν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν τόπο κατοικίας ή έδρα σε κράτος μέλος.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου