Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 13. decembra 2018 - Štrasburg

3. Petície

Nasledujúce petície boli v uvedených dňoch zapísané do registra a boli pridelené gestorskému výboru v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku:

Dňa 4. decembra 2018

(*) Meno je utajené

(*) (č. 0949/2018); Alexandra Elize (č. 0950/2018); José Manuel Martín Álvarez (č. 0951/2018); Mateusz Błaszczak (č. 0952/2018); (*) (č. 0953/2018); Gredo Förster (č. 0954/2018); Brandy Thern (č. 0955/2018); Monika Mamulska (č. 0956/2018); (*) (č. 0957/2018); Max Huhn (č. 0958/2018); Constantin Vlădescu (č. 0959/2018); Maurizio Zinesi (Comune di Cinisello Balsamo) (č. 0960/2018); (*) (č. 0961/2018); (*) (č. 0962/2018); (*) (č. 0963/2018); (*) (č. 0964/2018); Ramon Crespí Rosselló (č. 0965/2018); Adamantia Karamanou (č. 0966/2018); Fernando García (č. 0967/2018); Ian Rogers (č. 0968/2018); (*) (č. 0969/2018); (*) (č. 0970/2018); Mateusz Błaszczak (č. 0971/2018); Marta Donadei (č. 0972/2018); Adolfo Pablo Lapi (č. 0973/2018); (*) (č. 0974/2018); Krisztián Varga (č. 0975/2018); Francesco Orbitello (č. 0976/2018); (*) (č. 0977/2018); Andrzej Halicki (č. 0978/2018); (*) (č. 0980/2018); Jakub Ditrich (č. 0981/2018); (*) (č. 0982/2018); (*) (č. 0983/2018); (*) (č. 0984/2018); Thomas Rust (č. 0985/2018); (*) (č. 0986/2018); (*) (č. 0987/2018); Elisenda Paluzie Hernández (č. 0988/2018); (*) (č. 0989/2018); (*) (č. 0990/2018); (*) (č. 0991/2018); (*) (č. 0992/2018); (*) (č. 0993/2018); Diogo Faria (č. 0994/2018); (*) (č. 0995/2018); (*) (č. 0996/2018); (*) (č. 0997/2018); Alberto Cirio (č. 0998/2018); (*) (č. 0999/2018); (*) (č. 1000/2018); Francesco Orbitello (č. 1001/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (č. 1002/2018); (*) (č. 1003/2018); (*) (č. 1004/2018); (*) (č. 1005/2018); Barbora Strnadová (č. 1006/2018); (*) (č. 1007/2018); (*) (č. 1008/2018); Krisztián Varga (č. 1009/2018); (*) (č. 1010/2018); (*) (č. 1011/2018); (*) (č. 1012/2018); Alessandro Giovannetti (č. 1013/2018); (*) (č. 1014/2018); (*) (č. 1015/2018); (*) (č. 1016/2018); (*) (č. 1017/2018); (*) (č. 1018/2018); (*) (č. 1019/2018); Geoffrey Deasy (č. 1020/2018); (*) (č. 1021/2018); Jorge Núñez Burgos (č. 1022/2018); (*) (č. 1023/2018); (*) (č. 1024/2018); (*) (č. 1025/2018); Jerzy Warszyński (č. 1026/2018); (*) (č. 1027/2018); (*) (č. 1028/2018); Elena Guncheva (č. 1029/2018); Raffaella Scattolon (č. 1030/2018); Nicolaas Vinckier (č. 1031/2018); (*) (č. 1032/2018); (*) (č. 1033/2018); (*) (č. 1034/2018); Fani Kozareva (č. 1035/2018); (*) (č. 1036/2018); Preda Marin (č. 1037/2018); (*) (č. 1038/2018); Valentina Cucu (č. 1039/2018); Davide Anselmi ( 1040/2018); Davide Anselmi (č. 1041/2018); Paul Dobrzynski (č. 1042/2018); (*) (č. 1043/2018); (*) (č. 1044/2018); (*) (č. 1045/2018); (*) (č. 1046/2018); (*) (č. 1047/2018); Pablo Fernández Gómez (č. 1048/2018); Adolfo Pablo Lapi (č. 1049/2018); (*) (č. 1050/2018); (*) (č. 1051/2018); (*) (č. 1052/2018); Benito Lupiáñez López (č. 1053/2018); (*) (č. 1054/2018); Danny Grothe (č. 1055/2018); Mateusz Błaszczak (č. 1056/2018); (*) (č. 1057/2018); Martin Jürgens (č. 1058/2018); (*) (č. 1059/2018); (*) (č. 1060/2018); Jürgen Keller (č. 1061/2018); (*) (č. 1062/2018); Andreas Zimmermann (č. 1063/2018); (*) (č. 1064/2018); Antonio Pérez Fernández (č. 1065/2018); (*) (č. 1066/2018); (*) (č. 1067/2018); Oliver Lücke (č. 1068/2018); (*) (č. 1069/2018).

Predkladateľ petície stiahol petíciu č. 0979/2018 po jej zapísaní do registra.

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 15 rokovacieho poriadku zaslal 4. decembra 2018 gestorskému výboru petície, ktoré boli doručené Európskemu parlamentu od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie, ani nemajú v členskom štáte bydlisko alebo sídlo.

Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia