Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 13. detsember 2018 - Strasbourg

4. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 aastate 2019 ja 2020 kohta antavate otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste teatavate eeskirjade osas (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

nõuandvad komisjonid:

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Innocenzo Leontini. Resolutsiooni ettepanek strateegia kohta, mis aitaks väärtustada Sitsiiliat kui ELi ja Aafrika vahelise kaubanduse peamist logistikakeskust (B8-0545/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

INTA

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek puidutööstuse kaitse kohta (B8-0549/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

REGI

nõuandvad komisjonid:

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek polaarrebase märgise kohta (B8-0550/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

nõuandvad komisjonid:

ITRE

Viimane päevakajastamine: 25. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika