Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 13. joulukuuta 2018 - Strasbourg

4. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse suoria tukia ja maaseudun kehittämisen tukea koskevista tietyistä säännöistä vuosien 2019 ja 2020 osalta (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Innocenzo Leontini. Päätöslauselmaesitys strategiasta Sisilian hyödyntämiseksi EU:n tärkeimpänä logistiikkakeskuksena Afrikan kanssa käytävää kauppaa varten (B8-0545/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys puualan suojelusta (B8-0549/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys ”naalimerkinnästä” (B8-0550/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

Päivitetty viimeksi: 25. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö