Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras

4. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamentų (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos, susijusios su tam tikromis tiesioginių išmokų ir paramos kaimo plėtrai taisyklėmis, taikomomis 2019 ir 2020m. (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Innocenzo Leontini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sicilijos, kaip pagrindinio ES prekybos su Afrika logistikos centro, vystymo strategijos (B8-0545/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl medienos pramonės apsaugos (B8-0549/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

Nuomonė :

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl etiketės „poliarinė lapė“ (B8-0550/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

ITRE

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika