Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 13 december 2018 - Straatsburg

4. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft bepaalde voorschriften inzake rechtstreekse betalingen en steun voor plattelandsontwikkeling voor de jaren 2019 en 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2) ontwerpresoluties van de leden (artikel 133 van het Reglement)

- Innocenzo Leontini. Ontwerpresolutie over een strategie om van Sicilië het voornaamste logistieke centrum van de EU te maken voor de handel met Afrika (B8-0545/2018)

verwezen naar

bevoegd :

INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van de houtsector (B8-0549/2018)

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over het "poolvos"-label (B8-0550/2018)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

ITRE

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid