Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 13 decembrie 2018 - Strasbourg

4. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește anumite norme referitoare la plățile directe și la sprijinul pentru dezvoltarea rurală în anii 2019 și 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Innocenzo Leontini. Propunere de rezoluție referitoare la strategia de valorificare a Siciliei ca principal centru logistic al UE pentru schimburile comerciale cu Africa (B8-0545/2018)

retrimis

comisiei competente :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protecția industriei lemnului (B8-0549/2018)

retrimis

comisiei competente :

REGI

aviz :

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la eticheta „vulpe polară” (B8-0550/2018)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

ITRE

Ultima actualizare: 25 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate