Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 13. decembra 2018 - Štrasburg

4. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Innocenzo Leontini. Návrh uznesenia o stratégii rozvoja Sicílie ako hlavného logistického uzla EÚ pre obchodovanie s Afrikou (B8-0545/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane drevospracujúceho priemyslu (B8-0549/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o označení „líška polárna“ (B8-0550/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia